رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بز

  • رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری یک زوج قاچاقچی مواد مخدر خبر داد.