ریسک پذیری استارتاپ ها در صنعت کشاورزی

  • این روزها راه ‌اندازی و گسترش کسب ‌وکارهایی که بر پایه ارائه محصولات تخصصی هستند به یکی از موضوعات داغ و پر طرفدار در ایران تبدیل شده است. از زمانی که استارتاپ ها و کسب ‌وکارهای نوآور به وجود آمده اند حوزه کشاورزی وارد بخش جدیدی شده است.