رئیس کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان

  • رئیس کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان از دستگیری ۴ موبایل قاپ و اعتراف متهمان به ۴۰ فقره سرقت خبرداد.