رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

  • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها:

    رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به برپایی کرسی های آزاد اندیشی گفت: بحث بعدی بحث آزاد اندیشی و گفتگوست که در سالهای اخیر بیشتر مورد گلایه رهبر معظم انقلاب بوده است و این مطالبه ای که ایشان در حوزه آزاداندیشی داشتند آن گونه که باید در دانشگاه مورد توجه قرار نگرفت، مخاطب اصلی ایشان در این مطالبه اساتید و دانشگاه‌ها هستند.