رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع

  • ابتکار دبیرخانه مجمع تشخیص برای مشارکت‌طلبی از مردم و صاحبنظران؛

    دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در راستای انجام ماموریت های قانونی خود از طریق رویکرد "جمع سپاری" از ظرفیت‌های ارزشمند فکری، تجارب مدیران اجرایی، دانش پژوهشگران مراکز علمی-راهبردی کشور نظیر اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و استادان صاحبنظر دانشگاهی در کنار نظرات عموم مردم، استفاده می‌کند.