رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا