دانشگاه پرینستون آمریکا

  • موسویان:

    پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکا گفت: مشکلات مربوط به توافق نهایی برای اجرای برجام به آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی برمی‌گردد زیرا واشنگتن حاضر نیست تضمین دهد که برجام را بار دیگر زیر پا نخواهد گذارد.