خوشه کفش هیدج

  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان اعلام کرد؛

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان گفت: پروژه‌های خوشه کفش هیدج و استقرار و پیاده‌سازی کلینیک صنعت در استان زنجان جزو پنچ پروژه موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته قرار گرفت.