تهران پکن

  • کشاورز زاده:

    سفیر ایران در چین در توئیتی نوشت: مقابله چین با سیاست‌های قلدرمآبانه آمریکا در سازمان ملل خط بطلانی است بر سیاست‌های یکجانبه‌گرایی آمریکا که دیپلماسی فعال تهران و پکن به آن سرعت بخشیده است.