تعیین حریم ۲۵ ساله رودخانه پلدختر

  • معاون استانداری لرستان خبر داد:

    معاون عمرانی استانداری لرستان از تعیین حریم ۲۵ ساله رودخانه شهر پلدختر و همچنین جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر این رودخانه خبر داد.