تجمع آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

  • درخواست آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی از سازمان اداری استخدامی:

    آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، خواستار اجرای مصوبه جذب مجلس هستند و می‌گویند: بیش از دو سال است که بلاتکلیفیم!