تبعیض شغلی

  • کاظم فرج‌اللهی عنوان کرد؛

    یک فعال مستقل کارگری می‌گوید: بر اساس قانون هر گونه تبعیض در استخدام نیروی کار خلاف است و باید با آن برخورد شود، اما عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای رفع این تبعیض‌ها وجود ندارد.

  • خروجی اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار چیست؟

    در حالی که اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار در حال برگزاری است، افزایش شکاف طبقاتی، فقر و بیکاری در جهان نشان می‌دهد که دولت‌ها ۱۰۰ سال بعد از تاسیس این سازمان همچنان حقوق بنیادین کار را رعایت نمی‌کنند.