تئاتر ترکیه

  • آیدین سرداری‌نیا که به تازگی دو نمایشنامه «دیکته و زاویه» غلامحسین ساعدی که با ترجمه او و در قالب یک کتاب از سوی انتشارات توتم به ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است، گفت: هنوز که هنوز است آثار ساعدی در ایران به سختی می‌تواند روی صحنه برود و تابوی سیاسی بودن روی آثارش وجود دارد.

  • وضعیت سالن‌های تئاتر استانبول در پاندمی کرونا؛

    «کادیکوی» منطقه ساحلی قدیمی و شناخته شده‌ای در قسمت آسیایی استانبول ترکیه است که با بیش از ٣٠ سالن تئاتر و برگزاری همزمان ٧٠ اجرا، گردهمایی و برنامه فرهنگی به «برادوی استانبول» معروف شده است؛ سالن‌هایی که اکنون هفته‌هاست به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده‌اند. هنرمندان و مجموعه‌های مستقل این محله، که تنها درآمدشان از گیشه روزانه و فروش تئاترهاست،‌ بیش از دیگران نگران وضعیت اقتصادی‌شان در دوره قرنطینه و پس از آن هستند.