بیمه باربری

  • در اسباب کشی و باربری سابقه و داشتن مجوز از اتحادیه اهمیت بسزایی دارد در نتیجه اینکه بتوانید به دریافت مشاوره از یک اتوبار بپردازید در اسباب کشی بسیار مفید واقع خواهد شد.