بافت تاریخی شیراز

  • در گفت‌وگو با محمدحسن طالبیان مطرح شد؛

    معاون میراث فرهنگی از موضع سازمان متبوع خود درخصوص بافت تاریخی شیراز، مشهد و یزد سخن گفت و به طرح آمایش سرزمین و تاثیری که توسعه لجام گسیخته در شمال کشور بر میراث گذاشت اشاره کرد.

  • عباس آخوندی:

    وزیر راه و شهرسازی سابق، بافت تاریخی شیراز را یک منبع تولید ثروت دانست که علاه بر تامین منافع محلی، پاسخگویی منافع ملی هم خواهد بود .

  • چرا میراث‌ فرهنگی در حفاظت از بافت تاریخی شیراز تعلل کرد؟

    در حالی که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در واکنش به انتقادات مبنی بر برخورد انفعالی این سازمان در برابر تخریب بافت ارزشمند تاریخی شیراز اظهار می‌کند که خانه‌های تخریب شده ثبت ملی نبوده‌اند، مدیر کل حفظ و احیا بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی این سازمان صراحتا بیان می‌کند :«اگر یک اثر را ثبت کنیم، وظیفه سنگین‌تری در حفاظتش نیز خواهیم داشت، در حالی که بودجه ما کفاف همین اثرهای ثبت شده را نیز نمی‌دهد.». بنابراین به نظر می‌آید که عدم ثبت یک اثر به راه گریزی برای سازمان میراث فرهنگی تبدیل شده است تا بر اساس آن بتواند؛ در برابر مسئولیتی که در زمینه حفاظت آثار تاریخی دارد، شانه خالی کند.