انتخابات آمریکا2020

  • ایلنا از خراسان رضوی گزارش می‌دهد؛

    نمایشگاه‌داران خودرو در خراسان رضوی می گویند: کافی است بازدیدی از نمایشگاه‌ های خودرو داشته باشید تا شاهد نمایشگاه هایی پر از انواع خودرو حتی در پیاده رو بنگاه و خیابان باشید، در حالی که هیچ خریداری برای آنها وجود ندارد بلکه حتی دلالان نیز حوصله حضور در این نمایشگاه‌ها را ندارند.

  • یادداشتی از "رضا رسالت" کارشناس روابط بین الملل؛

    کارشناس روابط بین الملل معتقد است که تحولات عرصه بین‌الملل و قدرت گرفتن بیش از پیش بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحولاتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت‌ها در قالب برنامه‌هایی برای برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر مخاطب عام و در چارچوب دیپلماسی عمومی تلاش می‌کنند، تا به برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ابزارهای به کارگیری قدرت نرم نشان داده است که نقش و تأثیر بسزایی در تقویت و حصول منافع ملی کشورها دارد.