امنیت فضای مجازی

  • ایلنا بررسی می‌کند؛

    ایران اولین کشوری نبود که فضای مجازی و رسانه های آن با شایعه چالش مومو درگیر شد؛ اما همانند سایر کشورها این رسانه ها و مراجع رسمی بودند که مومو را از یک مجسمه در یک گالری هنری توکیو به یک ترس همه‌گیر بدل کردند.