افزایش بهره‌وری

 • ایلنا گزارش می‌دهد؛

  به رغم اینکه بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و ... بر این نظر هستند که نیروی کار در ایران مهارت‌های لازم را ندارند، آموزش‌های ضمن خدمت در کشور ما یا اصلا وجود ندارد یا صوری است.

 • ایلنا بررسی می‌کند؛

  در سال‌های اخیر بیشتر تعبیر «مشاغل سبز» را می‌شنویم، اما در عمل شغل‌های سبز در ایران درصد ناچیزی از مشاغل را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که سبز کردن مشاغل یک ضرورت و رویکردی توسعه‌ای است.

 • تعطیلی پنجشنبه‌ها بهره‌وری را افزایش می‌دهد یا کم می‌کند؟

  اگر روز‌های تعطیل هفته دو روز شود بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد؟ این سوالی است که جواب دادن به آن آنقدر‌ها هم آسان نیست. به دلیل پیچیدگی‌های بازار کار ایران، ممکن است افزایش تعطیلات هفتگی نتیجه عکس داشته باشد.

 • چرا صنایع بزرگ گرایش بیشتری به کارگران غیر بومی دارند؟

  نیرو‌های متخصص یا ساده‌ای که به کار صنایع بزرگ می‌آیند همه جا پراکنده هستند، اما نبود برنامه درست باعث مهاجرت موقت یا دائمی افراد برای کار می‌شود؛ اتفاقی که غیر از تبعات اجتماعی و فرهنگی، بهره‌وری را هم کاهش می‌دهد.