اعضای برجام

  • ظریف:

    وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اجماع کشورهای عضو برجام علیه اقدام پمپئو در حساب اینستاگرامی خود نوشت: یک بار دیگر دولت ترامپ منزوی و رسوا در صحنه جهانی خواهد شد، تاریخ شورای امنیت چنین وضعیتی را به یاد ندارد.