ادل

  • به طور مشخص جشنواره‌های موسیقی با فستیوال‌هایی که سالانه در گوشه و کنار جهان طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار می‌شوند، متفاوت هستند؛ هرچند در زبان انگلیسی هر دو با واژه‌ای مشترک شناخته می‌شوند اما کاربردهای متفاوتی دارند.

  • امسال نامزدهای مهم‌ترین جوایز دنیای موسیقی در حالی اعلام شد که با رقابت «بیانسه» خواننده آمریکایی و «اَدل» خواننده زن انگلیسی در مهم‌ترین شاخه‌ها همراه است.