ادشیرن

  • به طور مشخص جشنواره‌های موسیقی با فستیوال‌هایی که سالانه در گوشه و کنار جهان طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار می‌شوند، متفاوت هستند؛ هرچند در زبان انگلیسی هر دو با واژه‌ای مشترک شناخته می‌شوند اما کاربردهای متفاوتی دارند.