اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان

  • به گفته رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان پل تاریخی کرزان که در سال ۸۷ با شماره ۲۴۳۳۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، مرمت می‌شود.