آموزش ضمن خدمت در ایران

  • ایلنا گزارش می‌دهد؛

    به رغم اینکه بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و ... بر این نظر هستند که نیروی کار در ایران مهارت‌های لازم را ندارند، آموزش‌های ضمن خدمت در کشور ما یا اصلا وجود ندارد یا صوری است.