آغاز اکران فیلم تاریخ باشگاه آبی‌ها از اواخر شهریور