آتش بس2

  • تهمینه میلانی و تینا پاکروان از نگاهشان به زن و سینمای زن می‌گویند:

    آنچه این دو کارگردان درباره آنها تشریک مساعی دارند این است که هنوز برخی مردان، زنان خود را منبع خدمات رایگان ارزیابی می‌کنند و امروز هرکس حرفی درباره زنان بزند به‌سرعت متهم به فمنیست بودن می‌شود.