«شکستن همزمان بیست استخوان» شهریورماه اکران می‌شود