<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.ir Mon, 14 Oct 2019 23:38:55 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[سازمان تامین اجتماعی باید پیشرو بخش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشد/ بسیاری از کارفرمایان استان فرار بیمه‌ای دارند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-823034 /بخش-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-97/823034-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
مدیر کل تامین اجتماعی فارس با اشاره به اینکه سهم بانوان در پست‌های مدیریتی اداره کل تامین اجتماعی فارس اندک است، ادامه داد: در تلاشیم تا بتوانیم از وجود بانوان در پست‌های مدیریتی استفاده کنیم بطوریکه حداقل 30 درصد پست‌های مدیریتی سازمان تامین اجتماعی فارس به بانوان اختصاص می‌یابد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 17:10:05 +0000
<![CDATA[نگرانی کارگران هفت‌تپه از پرونده‌سازی‌ها/ بررسی‌های سازمان خصوصی‌سازی از اهلیت کارفرما به هیات تحقیق و تفحص مجلس ارسال می‌شود ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822927 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822927-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، موارد مطرح شده در جلسه امروز اعضای این کمیسیون با کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 13:05:22 +0000
<![CDATA[دیدار نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با اعضای کمیسیون اجتماعی در مجلس/ کارگران آذرآب در محل راه‌آهن شمال به جنوب اراک جمع شدند/صیادان اولین قربانیان آبهای خاکستری/همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ یک عبارت با هزار تردیدِ بی‌پایان!/ بخش خصوصی‌در حوزه درمان ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822916 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822916-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
دیدار نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و تجمع کارگران آذرآب از مهمترین اخبار امروز سرویس کارگری ایلنا بود.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 12:55:54 +0000
<![CDATA[استارت‌آپ‌ها؛ بستر بکر اشتغال در ایران/ برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی استارت‌آپ‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، گردشگری سلامت و سلامت روان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822915 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822915-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
در بیست و پنجمین نشست علمی «دوشنبه‌های فرهنگی اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکبر هاشمی، پژوهشگر حوزه استارت‌آپ‌ها درباره رویکرد این حوزه به مسائل فرهنگی و اجتماعی پرداخت و این حوزه را بستر دست نخورده ای برای توسعه سریع میزان اشتغالزایی در ایران دانست.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 12:43:32 +0000
<![CDATA[کلیپ/ مراحل ثبت شماره شبای بانکی مشمولان سهام عدالت ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822746 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822746-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
سازمان خصوصی‌سازی در کلیپی مراحل ثبت شماره شبای بانکی مشمولان سهام عدالت را توضیح داد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 08:42:48 +0000
<![CDATA[ورود یک بانک ارزی به جمع بانک‌های فعال در سامانه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822764 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822764-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مدل تأمین مالی بنگاه‌ها را در سامانه سککوک ارائه می‌کند.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 08:39:25 +0000
<![CDATA[کمیسیون اجتماعی مجلس به دائمی شدن قراردادهای موقت جدی ورود کند/ پرداخت حقوق کارگران و تعیین تکلیف سهامداران هپکو تسریع شود]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822742 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822742-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه قراردادهای موقت کار دغدغه جامعه کارگران است، گفت: انتظار می‌رود کمیسیون اجتماعی مجلس با ورودی جدی این قراردادها را تبدیل به دائم کند.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 08:17:03 +0000
<![CDATA[مجلس مانع از تضییع حقوق کارگران در پی صدور احکام دیوان عدالت اداری شود]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822727 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822727-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
نمایندگان مخالف طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تضییع حقوق کارگران در پی صدور برخی احکام دیوان و مغایرت ایجاد تشکیلات دادستانی در دیوان با اصل ۷۵ قانون اساسی را دلیل مخالفت خود عنوان کردند.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 08:01:20 +0000
<![CDATA[اسامی دستگاه‌های بی‌توجه به بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822712 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822712-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
اسامی دستگاه‌‌هایی که در زمینه بهبود فضای کسب و کار همکاری نکردند، اعلام شد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 07:49:54 +0000
<![CDATA[اعزام تیم پزشکی تامین اجتماعی به مرز مهران]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822693 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822693-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان از اعزام تیم پزشکی در راستای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی به مرز مهران خبر داد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 07:31:19 +0000
<![CDATA[مروری بر ۴۰ سال سیاست‌گذاری در حوزه فقر در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822688 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822688-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
نشست «مروری بر ۴۰ سال سیاست‌گذاری در حوزه فقر» با سخنرانی «فرشاد مومنی» امروز برگزار می‌شود.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 07:26:45 +0000
<![CDATA[دولت اکوادور با اتحادیه‌های معترض توافق کرد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822671 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822671-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اعتراض فراگیری که با همکاری اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های بومی و محلی برای چند روز اکوادور را درگیر کرده بود با توافق میان دولت و معترضان پایان یافت.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 07:14:56 +0000
<![CDATA[کارگران ایران خود را در کنار کردستان سوریه می‌بینند/ اردوغان و امپریالیست‌ها به رهبری ترامپ جنایتکار، به نام حقوق بشر به ملت‌ها تعرض می‌کنند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822604 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822604-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
جمعی از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اعلام کردند جنایت جنگی دولت اردوغان دهن کجی به جامعه بشری است.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 06:17:35 +0000
<![CDATA[بخش خصوصی‌در حوزه درمان به دنبال ارزان‌سازی پرستاران است/ گاهاً در نظام پرستاری قدرت‌طلبی جای مطالبه‌گری را می‌گیرد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822391 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822391-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
در دهه ۸۰ در کنار مطالبه هویت‌خواهی، مطالبه کاهش تبعیض و خواست عدالت در بین پرستاران شدت گرفت. این امر پاسخی به بی‌عدالتی سیستم حاکم بود که الان بعضاً عادی شده است. مدیران و مسئولان وزارتخانه همگی به وجود بی‌عدالتی اذعان دارند.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 05:46:59 +0000
<![CDATA[ انفجار مخزن سوخت، جان یک کارگر را گرفت/ دستگاه بالابَر جان یک کارگر ساختمانی را گرفت/ دو کارگر بر اثر وقوع سیلاب در صومعه‌سرا دچارحادثه شدند/ تعاونی‌ها درگیر خط قرمز‌های غیر رسمی/ چرا بازنشستگان باید هزینه درمانی بیمه پایه را خودشان بپردازند؟/ سامان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822398 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822398-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
یک‌شنبه ۲۱ مهر چند حادثه برای کارگران در نقاط مختلف کشور رخ داد که منجر به جان باختن سه کارگر شد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 12:45:58 +0000
<![CDATA[زمان پرداخت یکصد و چهارمین مرحله واریز یارانه نقدی خانوار اعلام شد ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822698 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822698-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
یکصد و چهارمین مرحله واریز یارانه نقدی خانوار ۵ شنبه ۲۵ مهرماه یک روز زودتر از مهلت مقرر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 12:36:03 +0000
<![CDATA[توضیحات دولت در خصوص افزایش قیمت نان/ برای تامین یارانه نان مجبور به افزایش قیمت گندم یا نان بودیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822322 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822322-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85
دولت در صورتیکه بخواهد میزان یارانه نان را رعایت کند ناگزیر از افزایش قیمت گندم کشور به حدود ۱۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم است که باتوجه به سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی گندم و آرد در نرخ نان، فقط افزایش نرخ گندم حدود ۲۰ درصد باعث افزایش نرخ می‌شود.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 10:52:27 +0000
<![CDATA[معلمان نهضتی و حق‌التدریس لرستان: با انتقال به تهران مخالفیم/ مسئولان: چاره دیگری نداشتیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822112 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822112-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85
از ابتدای سال جدید اکثریت معلمان حق‌التدریس و نهضتی استان لرستان به تهران منتقل شده‌‌اند؛ انتقالی که با نارضایتی همراه است.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 07:00:17 +0000
<![CDATA[از واردات تجهیزات ایمنی غیراستاندارد جلوگیری شود]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822107 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822107-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید برای توسعه کسب و کارهای داخلی از ورود و توزیع تجهیزات ایمنی و بهداشت کار غیراستاندارد به کشور جلوگیری شود.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 06:55:35 +0000
<![CDATA[دادگاه تجدیدنظر حکم پروین محمدی را تایید کرد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822077 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822077-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
حکم یک سال حبس تعزیری پروین محمدی تایید شد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 06:29:50 +0000
<![CDATA[صدها کارگرِ صنعتی در همدان پس از واگذاری‌ها خانه‌نشین شدند/ ادارات کار استان مانع از تشکل‌یابی می‌شوند/ بیمارستان‌های تامین اجتماعیِ دچار کمبود پزشک هستند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822003 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822003-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان، گفت که صدها کارگرِ صنایع کلیدی این استان که به بخش خصوصی واگذار شدند، ظرف مدت کوتاهی خانه‌نشین شده‌اند.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 05:11:37 +0000
<![CDATA[تعاونی‌ها درگیر خط قرمز‌های غیررسمی/ ایران؛ کشور تعاونی‌های افول‌یافته است]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821878 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/821878-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
۱۰۰ هزار تعاونی در ایران فعالیت دارند و ۵۰ میلیون ایرانی عضو تعاونی‌ها هستند، اما سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی چیزی حدود پنج درصد است.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 04:50:21 +0000
<![CDATA[سامانه جامع؛ آری یا خیر/ مشکلات کارگرانی که نه اینترنت بلدند و نه امکانات دارند!]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821703 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/821703-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
تا زمان برطرف شدن نواقص سامانه جامع روابط کار و البته بالا رفتن امکانات الکترونیکی در شهرستان‌ها و روستاهای دوردست، کارگران ممسنی و زرقان و بسیاری از شهرهای دیگر که با تصمیم ناگهانی ادارات کار از مراجعه حضوری به شعب این ادارات منع شده‌اند، باید منتظر بمانند؛ انتظاری طولانی که مشخص نیست چند روز و یا احتمالاً چند هفته قرار است به طول بیانجامد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 04:43:05 +0000
<![CDATA[تغییر اساسی در روش واگذاری ۱۵ شرکت‌ دولتی/ توده مردم باید توان خرید داشته باشند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820823 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/820823-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: روش واگذاری شرکت‌های دولتی تغییرات اساسی خواهد کرد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 04:30:00 +0000
<![CDATA[طلب ۱۸ میلیارد تومانی کارگران خراسان شمالی از پیمانکاران]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822070 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/822070-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
شجاعی با اشاره به معوقات ۱۸ میلیارد تومانی کارگران استان گفت: طی برنامه زمان‌بندی این معوقات باید صفر شود و همچنین پیشنهاد می‌شود تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها مشروط به پرداخت حقوق کارگران باشد.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 20:49:39 +0000
<![CDATA[تقویت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی در آینده نزدیک/ پیگیری فعال‌شدن دبیرخانه شرکای اجتماعی با جدیت بیشتر]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821992 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/821992-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای تحقق سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان در آینده نزدیک گام جدی برمی‌داریم.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 18:05:20 +0000
<![CDATA[بگویند چه شغلی ایجاد شده است، با چه درآمدی؟/ بازنشستگان معترضند/ کارفرمایان علاقه‌ای به طبقه‌بندی مشاغل ندارند/ خصوصی‌سازی در همه ساحاتِ زندگیِ کارگران مشکل ایجاد کرده/ به ترمیم دستمزد امیدی نداریم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821874 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/821874-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
در اولین روز هفته اخبار متنوعی در سرویس کارگری ایلنا منتشر شد. علاوه بر انتشار مطالبی پیرامون موضوعاتی که در روز‌های اخیر در صدر اخبار بود، چند موضوع دیگر نیز در این روز مورد توجه قرار گرفت.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 13:01:32 +0000
<![CDATA[درگیری فیزیکی یک کارمند با رئیس هیات‌مدیره مترو ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821876 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/821876-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
تجمع جمعی از کارکنان مترو در دفتر مرکزی هلدینگ این شرکت به زد و خورد میان آنها و رئیس هیات‌مدیره منتهی شد.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 12:08:04 +0000
<![CDATA[۹۴۰ واحد اقامتی و مهمانسرای خانه کارگر آماده خدمات‌رسانی به کارگران هستند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821832 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/821832-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: ۹۴۰ واحد اقامتی و مهمانسرا در سراسر کشور آماده خدمات‌رسانی به کارگران هستند.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 10:48:25 +0000
<![CDATA[درآمد ناچیز، آفریقایی‌ها را فقیر‌تر می‌کند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821820 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/821820-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
کاهش چشمگیر شغل و درآمد باعث می‌شود آفریقایی‌ها به زودی در زمینه تعداد فقرای جهان رکورد بزنند.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 10:28:00 +0000