<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Tue, 22 Oct 2019 04:15:21 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[میانجیگری، محور غربی و محور منطقه‌ای]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825500 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825500-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C
هنگامی که برای کاهش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس امیدواری‌هایی بوجود آمده و زمینه برای حل بحران یمن فراهم شده است، شایسته این است که در تعامل با غرب و طرح‌های میانجیگرانه آن برای به اصطلاح حفظ توافق هسته‌ای و زمینه‌سازی برای مذاکره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، کاملا هوشیار بود.
]]>
Tue, 22 Oct 2019 03:50:42 +0000
<![CDATA[ترامپ سیاست خارجی را از لنز سیاست داخلی تماشا می‌کند/ افزایش فشارها موجب تقویت حاکمیت ایران می‌شود/ تهران اکنون از موقعیت برتری برای مذاکره با واشنگتن برخوردار است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825304 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825304-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رئیس گروه مطالعات جنگ و مقاومت دانشگاه ماساچوست تاکید کرد که خروج از سوریه و خیانت به متحدان کرد اعتبار آمریکا را ضعیف کرده است.
]]>
Tue, 22 Oct 2019 03:47:47 +0000
<![CDATA[تروریسم اقتصادی ترامپ تصمیم دارد مانع ایده‌های کارآفرینان جوان شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825629 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825629-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
وزیر خارجه کشورمان نوشت: تروریسم اقتصادی دونالد ترامپ تصمیم دارد مانع کارآفرینان جوان و ایده‌های آنها شود.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 19:36:57 +0000
<![CDATA[دست داشتن ایران در حمله به آرامکو برای عربستان محرز شده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825627 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/825627-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر مشاور در امور خارجه عربستان با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس، گفت که دخالت ایران در حمله به تاسیسات آرامکو برای ریاض محرز شده است.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 19:17:32 +0000
<![CDATA[آمریکا وعده نداده ۴۰۰ سال در سوریه بماند/ برای هر اقدامی در برابر ایران آماده‌‌ایم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825585 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/825585-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که ایالات متحده هیچ‌گاه وعده نکرده که «۴۰۰ سال» در سوریه بماند تا از کردها دفاع کند.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 16:09:09 +0000
<![CDATA[کماکان به فشار علیه ایران ادامه می‌دهیم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825495 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825495-%DA%A9%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا بر تداوم فشار بر ایران تاکید کرد.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 13:10:03 +0000
<![CDATA[ابراز تمایلم برای سفر به ریاض موضوع جدیدی نیست]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825474 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825474-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
وزیر امور خارجه گفـت: اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده و ما همیشه آماده بودیم که به کشور‌های همسایه برای همکاری سفر کنیم و کماکان هم این آمادگی را داریم.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 12:21:52 +0000
<![CDATA[چین از هر پیشنهادی برای کاهش تنش در منطقه استقبال می‌کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825447 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825447-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که کشورش از هر تلاشی برای کاهش تنش در منطقه استقبال می‌کند.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 12:09:34 +0000
<![CDATA[نشست کارشناسی مقامات ارشد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد آغاز به کار کرد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825460 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825460-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
نشست کارشناسی مقامات ارشد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد روز دوشنبه با حضور معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز به کار کرد.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 11:54:40 +0000
<![CDATA[ایروان نیز تحت فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825391 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825391-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مقام پارلمان ارمنستان از تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرد.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 10:45:53 +0000
<![CDATA[خروج آمریکا از سوریه باعث قدرت‌گیری ایران و روسیه می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825386 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825386-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
الشرق الاوسط در گزارشی به خروج آمریکا از سوریه پرداخت.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 10:41:20 +0000
<![CDATA[عربستان نشان داده که توانایی مقابله با حملات احتمالی ایران را ندارد/ تهران حریفی متفاوت و سرسخت برای واشنگتن است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825212 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825212-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وال استریت ژورنال در گزارشی به قدرت نظامی ایران اشاره کرد و نوشت: ایران در مقایسه با گذشته بسیار تغییر کرده است و آمریکا باید متوجه این تغییرات باشد. ایران حریفی متفاوت و سخت برای آمریکا است.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 09:32:25 +0000
<![CDATA[ادعای آژانس امنیت ملی آمریکا درباره استفاده روسیه از زیرساخت‌های ایران برای اجرای حملات سایبری]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825326 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825326-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
آژانس اطلاعات انگلستان و آمریکا مدعی شدند که روسیه از زیرساخت‌های ایران برای اجرای حملات سایبری استفاده کرده است.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 09:28:18 +0000
<![CDATA[تنها برنده خروج ما از سوریه، ایران و روسیه بودند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825233 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825233-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
مقام سابق آمریکایی، ایران و روسیه را برندگان خروج آمریکا از سوریه دانستند.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 08:14:58 +0000
<![CDATA[ اگر اروپایی‌ها نتوانند تعهدات خود را عملی کنند، گام چهارم را برمی‌داریم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825328 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825328-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
وزیر امور خارجه تاکید کرد: امیدوارم با همگرایی داخلی اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف ما هستند انجام شود.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 08:09:44 +0000
<![CDATA[تحریم همان جنگ است/ هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند منافع خود را تامین کند ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825263 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825263-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: از تحریم برای فشار بر دولت‌ها استفاده می‌شود تا خط خودشان را تغییر دهند.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 07:16:30 +0000
<![CDATA[تکذیب اعطای وام ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری به ایران توسط ژاپن]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825194 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825194-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
ژاپن اعطای وام ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری به ایران را تکذیب کرد.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 07:06:10 +0000
<![CDATA[گزارش حمله به نفتکش ایران را به سازمان ملل داده‌ایم/ امیدواریم کار به گام چهارم نرسد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825239 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825239-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AF
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص گام چهارم کاهش تعهدات و رونمایی از سه نسل جدید سانتریفیوژها گفت: گام چهارم طراحی شده و آنچه سازمان انرژی اتمی اعلام کرده شامل همین موارد است. البته امیدواریم کار به گام چهارم نرسد.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 06:47:51 +0000
<![CDATA[ترامپ می‌تواند ما را وارد جنگ با ایران کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825189 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825189-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
سناتور آمریکایی از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران انتقاد کرد.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 06:10:42 +0000
<![CDATA[برگزاری نخستین کنفرانس یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل با حضور ظریف ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825190 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825190-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
نخستین کنفرانس بین المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با حضور محمد جواد ظریف و مهمانانی از کشورهای اروپایی و آسیایی برگزار شد.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 06:02:24 +0000
<![CDATA[سخنان هوک درباره پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، در چهارچوب ایران‌هراسی است/ توان دفاعی ایران هیچگاه به واردات سلاح محدود نمی‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824947 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/824947-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
یک کارشناس مسائل آمریکا گفت: تحریم‌های تسلیحاتی در چهارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل شکل قانونی پیدا کرده بود که پس از امضای برجام و پشتیبانی آن توسط قطعنامه ۲۲۳۱ همین نهاد، ایران موقعیت جدیدی پیدا کرده تا از اکتبر سال آینده به فضای بهتری برای تامین توان دفاعی خود دست پیدا کند؛ هرچند که توان دفاعی ایران هیچگاه به واردات سلاح محدود نبوده و ما در فضای تحریم به این قابلیت دست پیدا کردیم.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 04:07:03 +0000
<![CDATA[گام‌های محدود برای کاهش تعهدات برجامی، نشان‌دهنده درک رهبری ایران است/ عربستان متوجه عواقب جنگ با ایران شده/ ترامپ از احترام متقابل بویی نبرده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824795 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/824795-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مقام پیشین کاخ سفید با تاکید بر خطرناک بودن جنگ در منطقه گفت که ریاض اکنون خواهان تفاهم و صلح با تهران است چراکه متوجه عواقب جنگ با ایران شده است.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 04:01:46 +0000
<![CDATA[آمریکا باید از استراتژی ایران در منطقه درس بگیرد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824839 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/824839-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
آتلانتیک در گزارشی به توانایی ایران در جنگ‌های چریکی پرداخت.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 03:30:00 +0000
<![CDATA[خروج آمریکا از سوریه قدرت ایران و روسیه را بیشتر می‌کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824945 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/824945-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» در گزارشی به بررسی خروج آمریکا از سوریه پرداخت.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 03:15:00 +0000
<![CDATA[ایران در تولید جنگنده‌ها به خودکفایی رسیده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823836 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/823836-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
نشنال اینترست در گزارشی به خودکفایی ایران در تولید جنگنده‌های نظامی پرداخت.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 03:00:00 +0000
<![CDATA[آمریکا به مقابله با ایران در سوریه ادامه می‌دهد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825140 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/825140-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
وزیر خارجه آمریکا با تکرار مواضع ضدایرانی خود، گفت که تلاش‌ها برای عقب راندن ایران در سوریه «واقعی و مداوم» است.
]]>
Sun, 20 Oct 2019 17:56:27 +0000
<![CDATA[دانشگاه‌های استرالیایی سفر اعضای خود به ایران را معلق کردند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825261 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825261-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
دانشگاه‌های استرالیایی سفر اعضای خود به ایران را معلق کردند.
]]>
Sun, 20 Oct 2019 15:13:09 +0000
<![CDATA[اشتباهات ترامپ باعث تضعیف نقش آمریکا در منطقه شد/ تهران به‌رغم فشارها، قدرتمندتر و تهاجمی‌تر شده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825034 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825034-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
«گلف نیوز» در تحلیلی به بررسی ابعاد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه پرداخت.
]]>
Sun, 20 Oct 2019 14:30:02 +0000
<![CDATA[همایش آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی برگزار می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-825067 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/825067-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
«مجمع جهانی صلح اسلامی» به مناسبت «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» همایشی تحت عنوان «آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی» را در تاریخ ۱۹ آبان ماه در تهران برگزار می‌کند.
]]>
Sun, 20 Oct 2019 13:31:40 +0000
<![CDATA[روایت «ان‌بی‌سی» از لغو روادید ۲۰ دانشجوی ایرانی توسط آمریکا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824967 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/824967-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
شبکه خبری «ان‌بی‌سی» در گزارشی به لغو روادید دانشجویان ایرانی برای ورود به آمریکا پرداخت.
]]>
Sun, 20 Oct 2019 11:31:01 +0000