<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Sat, 19 Oct 2019 08:08:00 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پرونده کاخ گلستان همچنان باز است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823797 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/823797-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
با وجود عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان، پرونده مرتبط با این بنای میراث جهانی همچنان در دادگاه باز است و نتیجه خاصی اعلام نشده است.
]]>
Fri, 18 Oct 2019 04:30:00 +0000
<![CDATA[زمینه حضور گردشگران علمی به یزد فراهم شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824058 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/824058-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
استاد تاریخ هنرهای اسلامی دانشگاه‌های آلمان گفت: ظرفیت‌های بسیار خوب تاریخی و فرهنگی در یزد وجود دارد، ضروری است برای رونق صنعت گردشگری زمینه حضور افرادی که به دنبال مطالعات در بخش‌های مختلف هستند در استان فراهم شود.
]]>
Thu, 17 Oct 2019 07:54:28 +0000
<![CDATA[ایران باید به سفال‌های زرین‌فام خود افتخار کند/ تعامل هنرمندان سبب ارتقای روابط ایران و ژاپن می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823945 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/823945-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
کاردار سفارت ژاپن در ایران معتقد است: همانطور که هنرمند ژاپنی کوبه‌ای کاتو در صدد تعامل و همکاری و احیای فنون ساخت سفال زرین فام بر آمد و پل ارتباطی بین هنر ایران و ژاپن را تقویت کرد دوست داریم سایر هنرمندان نیز در انجام چنین کارهایی پیشقدم شوند.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 16:52:40 +0000
<![CDATA[مراسم اهداء الواح زرین فام هنرمند ژاپنی از طرف سفارت ژاپن به موزه رضا عباسی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823905 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/823905-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
]]>
Wed, 16 Oct 2019 15:04:15 +0000
<![CDATA[شهر تاریخی آتن در پاییز]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823840 /بخش-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-12/823840-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
]]>
Wed, 16 Oct 2019 13:02:24 +0000
<![CDATA[تحلیلی بر رازهای الواح هخامنشی/ دستورهای ۲۵۰۰ ساله]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823744 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/823744-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87
بعد از بازگشت۱۷۸۳ لوح از گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید، رازهای ۲۵۰۰ ساله نمایان شده است.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 10:36:13 +0000
<![CDATA[موزه خانه فرخی یزدی در شهر میراث جهانی یزد افتتاح شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823732 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/823732-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
موزه خانه فرخی یزدی با حضور امام‌جمعه موقت یزد، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان استان یزد افتتاح شد.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 10:35:57 +0000
<![CDATA[کشف بقایای حمام صفوی در مجموعه دولت‌خانه صفوی قزوین/ کشف جمجمه انسان در زیر کف سنگفرش]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823755 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/823755-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%B1%D8%B4
مدیرکل میراث فرهنگی قزوین گفت: به دنبال انجام فصل جدید کاوش‌های باستان‌شناسی در مجموعه دولت‌خانه صفوی قزوین، آثار و بقایای حمام تاریخی متعلق به دوره صفوی در محدوده بین دبیرستان پاسداران و سالن تربیت‌بدنی این مجموعه نمایان شد.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 10:31:44 +0000
<![CDATA[رشد ساخت هتل‌های پنج ستاره به 400 درصد/ یک میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌ خارجی جذب شده/ برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت قضایی هستیم ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823295 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/823295-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
نشست خبری معاون سرمایه‌گذاری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح امروز با حضور مدیران کل این معاونت برگزار شد.
]]>
Tue, 15 Oct 2019 10:42:02 +0000
<![CDATA[سفرهای قسطی و ارزان‌سازی سفر یا کارمزدی کردن سفر؟]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822265 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822265-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1
سفرهای اقساطی این روزها در سبد سفر جای گرفته‌اند در این میان نه تنها دارا بودن چک بانکی یکی از ملزومات انجام این نوع سفرهاست بلکه باید ماهی ۲ تا ۳ درصد کارمزد ماهانه نیز پرداخت کنید.
]]>
Tue, 15 Oct 2019 05:29:46 +0000
<![CDATA[تصویب ۵ پیشنهاد معاونت صنایع‌دستی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822957 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822957-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
پنج پیشنهاد معاونت صنایع‌دستی برای طرح در شورای‌عالی میراث‌فرهنگی در پنجمین نشست کمیسیون تخصصی این شورا به تصویب رسید.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 13:34:19 +0000
<![CDATA[پوشش بیمه‌ای، زیرساخت‌، اصلاح کد تعرفه عوارض صنایع دستی تصویب شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822882 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822882-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
پنج پیشنهاد معاونت صنایع‌دستی برای طرح در شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پنجمین نشست کمیسیون تخصصی این شورا، به تصویب رسید.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 11:50:40 +0000
<![CDATA[منوچهر انور میراث فرهنگی ایران است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822844 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822844-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مراسم نکوداشت منوچهر انور در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 10:21:34 +0000
<![CDATA[شناسایی ۳۸محوطه باستانی در دشت لار تهران/ کشف غار باستانی با اسکلت‌هایی از دوران تاریخی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822767 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822767-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
پروژه بررسی باستان‌شناسی دشت لار به شناسایی ۳۸محوطه منجر شد که در این میان کشف غاری باستانی با انباشت اسکلت‌های انسانی از دوران تاریخی حائز اهمیت است.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 08:44:48 +0000
<![CDATA[تراز گردشگری کشور در نیمه اول امسال مثبت ماند/ افزایش ۲۶درصدی آمار گردشگران ورودی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822749 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822749-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
معاون گردشگری با اشاره به این‌که آمار گردشگران ورودی به کشور در نیمه اول سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۶درصد افزایش داشته است، گفت: با توجه به این آمار ورودی، تراز گردشگری کشور همچنان مثبت است.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 08:24:18 +0000
<![CDATA[جدال پتک و آهن آهنگری سنتی در قزوین]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822658 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/822658-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%AA%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
]]>
Mon, 14 Oct 2019 07:04:50 +0000
<![CDATA[هنوز برآوردی از تخریب محوطه تاریخی جوبجی نداریم/ اگر بودجه تامین شود، کاوش‌ها ادامه خواهد یافت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822636 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822636-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با تصدیق ورود کامیون‌ها به محوطه تاریخی جوبجی گفت: هنوز برآوردی از تخریب وارده نداریم اما کامیون‌ها را متوقف کرده‌ایم.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 06:44:51 +0000
<![CDATA[ کشف خمره ۳ هزار ساله در شاهین دژ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822594 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/822594-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DA%98
فرمانده انتظامی شاهین دژ از کشف خمره ۳ هزار ساله در این شهرستان خبر داد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 05:57:22 +0000
<![CDATA[مراسم معارفه شکرخواه در کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822592 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822592-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
مراسم معارفه یونس شکرخواه به عنوان مشاور عالی و مدیر گروه ارتباطات و رسانه کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 05:55:31 +0000
<![CDATA[تلالوی خورشید در هوای سرد روسیه]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822584 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-147/822584-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
]]>
Mon, 14 Oct 2019 05:47:14 +0000
<![CDATA[ایرانی‌ها باید تصاویر جاذبه‌های دیدنی‌شان را روی اتوبوس‌ها در هنگ‌کنگ منتشر کنند/ باید تصویر ذهنی گردشگران نسبت به ناامنی ایران تغییر کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-808741 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/808741-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF
یک آژانس‌دار هنگ‌کنگی گفت: ایران کشوری امن برای گردشگران چینی است اما بیشتر مردم ، ایران را به عنوان کشوری ترسناک و خطرناک می‌شناسند. باید تصویری که از ناامنی ایران در ذهن مردم چین و هنگ‌کنگ ایجاد شده، برداشته شود.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 05:11:49 +0000
<![CDATA[قصد داریم با فعالیت‌های محیط زیستی به افزایش اشتغال در ایران کمک کنیم/ ۲۰۰۰ ایرانی در بخش سلامت اتریش کار می‌کنند/ می‌خواهیم برای ایرانی‌ها سودآور باشیم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-821615 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/821615-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85
سفیر اتریش در ایران با اشاره به آنکه برگزاری مذاکرات برجام در وین یکی از رنسانس‌های روابط بین دو کشور بود، گفت: ما علاقه بسیاری به حفظ و ادامه برجام داریم. ضمن آنکه ایرانی‌ها به موفقیت جامعه اتریش کمک می‌کنند.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 03:54:38 +0000
<![CDATA[۵۸ اثر واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822516 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822516-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: «۵۸ اثر از استان‌های اردبیل، قزوین، خراسان شمالی، مازندران، گلستان، یزد و آذربایجان غربی در جلسه شورای ملی ثبت آثار منقول تاریخی و فرهنگی، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد.»
]]>
Sun, 13 Oct 2019 17:54:02 +0000
<![CDATA[انتصاب ۲ عضو هیئت‌مدیره صندوق احیا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822486 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822486-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7
وزیر میراث‌فرهنگی، دو عضو هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی را منصوب کرد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 16:09:58 +0000
<![CDATA[افتتاح موزه گلیم در سیرجان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822484 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822484-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: «شهرستان سیرجان دارای ظرفیت‌های زیادی در حوزه صنایع‌دستی است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.»
]]>
Sun, 13 Oct 2019 16:08:00 +0000
<![CDATA[نرخ‌های جدید ورودیه موزه‌‌های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران اعلام شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822189 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822189-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
به استناد تصویب نامه هیأت وزیران، قیمت بلیت موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از تاریخ اول آبان ماه سال جاری تغییر خواهد کرد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 08:19:01 +0000
<![CDATA[بازدید رایگان جانبازان و معلولان از موزه‌ها]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822181 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822181-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7
بازدید از موزه‌ها و اماکن تاریخی تحت پوشش وزارتخانه میراث‌ و گردشگری به مناسبت روز ملی پارالمپیک برای جانبازان و معلولان رایگان است.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 08:12:14 +0000
<![CDATA[هفته کودک با رنگ‎وبوی تاریخ در پایگاه میراث جهانی شوش]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822009 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/822009-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4
برنامه گرامیداشت هفته ملی کودک در پایگاه میراث جهانی شوش برگزار شد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 07:01:54 +0000
<![CDATA[چه غافلگیرکننده‌ای ایران!/ هر روز ایران را بیشتر دوست دارم/ پایانی بر پیش‌داوری و پوشش رسانه‌ای یک طرفه درباره ایران/ از سطح تحصیلات ایرانیان تعجب کردم+تصاویر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-821499 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/821499-%DA%86%D9%87-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
سفر چند اینفلوئنسر اینستاگرام و توییتری که از کشورهای ترکیه، روسیه، ایتالیا، اوکراین، هند و چین به ایران سفر کرده بودند رو به اتمام است. با نگاهی به آنچه درباره ایران منتشر کرده‌اند، می‌توان نگاهی دیگر به جاذبه‌های ایران را از زبان آنها شاهد بود.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 03:56:18 +0000
<![CDATA[انجام 237 سورت پرواز هواپیمایی ایران‌ایر برای انتقال زوار اربعین به نجف اشرف]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-821944 /بخش-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-176/821944-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی خیام گشت‌ایرانیان از انجام 237 سورت پرواز هواپیمایی ایران‌ایر برای انتقال زوار اربعین به نجف اشرف خبر داد.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 15:11:52 +0000