<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.ir Tue, 15 Oct 2019 09:21:58 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پرونده‌های جدید قضایی برای کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده/ معاون سابق وزیر ارتباطات نیز اسیر کلاهبرداران شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822931 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/822931-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: بحث اصلی ما کلاهبرداری است که به اسم خدمات ارزش افزوده از مردم می‌شود. متاسفانه بخش زیادی از مشترکین از این مسئله آگاه نیستند که چه کلاهی سر آنها می‌رود و اگر می‌دانستند یک ثانیه هم آنها را تحمل نمی‌کردند. این شرکت‌ها که با بهانه‌های مختلف از کمک به نیازمندان گرفته تا خدمات و مسائل غیراخلاقی فضایی را به وجود آوردند که کسب و کارهای سالم تحت تاثیر سوءاستفاده آنها در محدودیت قرار گرفته است.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 13:01:54 +0000
<![CDATA[امکان جدید همراه اول برای رفع نگرانی زائران اربعین]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822831 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/822831-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
همراه اول با ارائه یک پیام جدید، اقدام به رفع نگرانی زائران اربعین کرده است.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 11:57:18 +0000
<![CDATA[انحصار از شبکه پست برداشته شد/برای ایجاد ثروت باید کارآفرینان را تکریم کرد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822846 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/822846-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رئیس کمیسیون دانش‌بنیاد اتاق ایران گفت: پیشرفت در اقتصاد و کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که منابع از دست دولت خارج شود و درآمد دولت منحصرا به مالیات شرکتها و کارآفرین‌ها محدود شود؛ آن زمان شاهد تکریم کارآفرینان در کشور خواهیم بود.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 10:36:00 +0000
<![CDATA[ایجاد شبکه تعاملی برای فعالان حوزه پست کشور/15 درصد خدمات پستی در اختیار شرکت ملی پست است]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822845 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/822845-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیرعامل پست اول گفت: ظرفیت پست در کشور رقمی نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 15 درصد آن در اختیار اداره پست است.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 10:24:47 +0000
<![CDATA[شیوه خصوصی سازی مخابرات اشتباه بود/ زمان قانون‌گذاری وزیر را فراموش می‌کنند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822818 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/822818-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با شیوه غط خصوصی سازی برای مخابرات یک فضای انحصاری به وجود آمد باید گفت که از زمان خصوصی‌سازی ما در حوز تلفن ثابت عقب‌گرد داشتیم چرا نباید از وضعیت کارشناسان و بازنشسته‌ها و کارگزاران روستایی مخابرات گفت که اکنون با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آقایان وقت انتقاد سراغ وزیر می‌آیند اما در زمان قانون گذاری ما را فراموش می‌کنند.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 09:51:10 +0000
<![CDATA[جابه‌جایی 6 میلیارد مرسوله پستی در کشور/کمترین مداخله را در حوزه پست خواهیم داشت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822709 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/822709-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
معاون وزیر ارتباطات گفت: سالانه نزدیک به 6 میلیارد مرسوله پستی در کشور جابه‌جا می‌شود که شرکت پست به تنهایی 800 هزار مرسوله را جابه‌جا می‌کند.
]]>
Mon, 14 Oct 2019 07:48:43 +0000
<![CDATA[۱۲ مکان در مسیر زوار در عراق سرویس «وای فای» ارائه می‌کنند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822411 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/822411-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
مشاور وزیر ارتباطات در امور تأمین و بهبود ارتباطات مناسبت‌های مذهبی، ملی و منطقه‌ای با اشاره به اینکه ظرفیت‌های ارتباطی خوبی در مسیر حرکت زوار اربعین ایجادشده است، مکان‌های ارائه سرویس وای فای در عراق را اعلام کرد.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 13:00:46 +0000
<![CDATA[افزایش دو برابری ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی برای اربعین]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822380 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/822380-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات در بازدید از پایانه مرزی چذابه و شلمچه در استان خوزستان گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در بحث افزایش جمعیت زائران اربعین حسینی، امسال در چهار پایانه مرزی کشور ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی را دو برابر کرده‌ایم.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 12:06:42 +0000
<![CDATA[نصب ۲۷ سایت مخابراتی در مرزهای شلمچه و چذابه]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-822377 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/822377-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان با اشاره به افزایش خدمات ارتباطی در مرزهای ایران با عراق گفت: ۲۷ سایت سیار و ثابت مخابراتی در مسیر مرزهای شلمچه و چذابه برای پوشش تلفن همراه، اینترنت و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی نصب شده است.
]]>
Sun, 13 Oct 2019 12:04:07 +0000
<![CDATA[نخستین پارک فضایی کشور در جزیره قشم ایجاد می‌شود]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821870 /بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/821870-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
تفاهم نامه همکاری میان سازمان فضایی ایران و سازمان منطقه آزاد قشم با هدف ایجاد طرح منطقه گردشگری فضایی (پارک موضوعی فضا پایه) در جزیره قشم امضا شد.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 11:51:17 +0000
<![CDATA[ورود نخستین اپراتور پست خصوصی به زیست‌بوم ارتباطی کشور]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-821826 /بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/821826-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
صبح دوشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق ایران، ورود نخستین اپراتور پست خصوصی به حوزه پست کشور رونمایی خواهد شد.
]]>
Sat, 12 Oct 2019 10:33:37 +0000
<![CDATA[احیای تمبر به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد/ پست رسانه فرهنگی است]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820905 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/820905-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر ارتباطات گفت: از شرکت ملی پست خواستند احیای تمبر را به‌صورت جدی کنار سایر برنامه‌های تحول خود به‌عنوان میراث‌فرهنگی مورد توجه قرار دهد.
]]>
Wed, 09 Oct 2019 14:33:35 +0000
<![CDATA[۹۰ درصد کارت‌های سوخت توزیع شد/ راه‌اندازی دو سرویس پستی اختصاصی برای فرانسه و کانادا]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820874 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/820874-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت: ۹۰ درصد کارت‌های سوخت توزیع شده و تنها ۱۰ درصد به عنوان معطله به دلیل نقص آدرس و یا عدم استقبال مردم باقی مانده‌ است.
]]>
Wed, 09 Oct 2019 13:31:59 +0000
<![CDATA[ 5G فناوری غالب جهان در دهه آینده خواهد بود/ در حال آماده‌سازی خود برای جذب فناوری 5G هستیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820376 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820376-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه 5G فناوری غالب جهان در دهه آینده خواهد بود از برنامه‌ریزی‌های کشورمان برای جذب فناوری 5G خبر داد.
]]>
Wed, 09 Oct 2019 07:40:46 +0000
<![CDATA[راه‌اندازی اپلیکشین راهنمای تجارت در آینده نزدیک ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820416 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820416-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از راه‌اندازی اپلیکشین راهنمای تجارت در راستای استفاده از ظرفیت‌های صادرات و واردات کشورهای مختلف و همسایه برای ارتقا و توسعه تجار و علاقه‌مندان حوزه تجارت و بازرگانی در کشور خبر‌داد.
]]>
Tue, 08 Oct 2019 15:30:33 +0000
<![CDATA[ضرورت تسریع در احداث پارک ویژه برای شرکت‌های ایرانی در ارمنستان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820373 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820373-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با همتای ارمنی خود بر تسریع اجرایی شدن توافق احداث پارک ویژه برای شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات در ارمنستان تأکید کرد.
]]>
Tue, 08 Oct 2019 13:20:30 +0000
<![CDATA[راه اندازی کد دستوری اپراتوری برای موقعیت‌یابی زائرین]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820365 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820365-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%D9%86
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برقراری کد دستوری USSD اپراتورهای همراه برای آگاهی از وضعیت و موقعیت زائرین با یکدیگر و ارسال موقعیت به دوستان خود در مسیر اربعین خبر داد.
]]>
Tue, 08 Oct 2019 13:13:27 +0000
<![CDATA[تعرفه ارتباطات ویژه اربعین ۹۸ اعلام شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820323 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820323-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
در راستای ارائه خدمات ارتباطی ویژه به زائران اربعین، همراه اول تعرفه رومینگ بین الملل خود در عراق را کاهش داد.
]]>
Tue, 08 Oct 2019 11:52:20 +0000
<![CDATA[۷۹۰ آبادی به گستره شبکه روستایی ایرانسل افزوده شد ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820322 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820322-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
ایرانسل در نیمه اول امسال، ۷۹۰ آبادی را به مناطق تحت پوشش خدمات مکالمه و اینترنت پرسرعت شبکه تلفن همراه خود افزود.
]]>
Tue, 08 Oct 2019 11:50:58 +0000
<![CDATA[تعرفه‌های ویژه ایرانسل برای زائران اربعین ۱۳۹۸ اعلام شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820321 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820321-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
ایرانسل امسال علاوه بر ۱۰ مگابایت اینترنت روزانه رایگان و بسته‌های ویژه و مقرون به صرفه ای که برای زائران اربعین در کشور عراق در نظر گرفته است، ۱۰۰ مگابایت اینترنت روزانه رایگان نیز در مرزهای اصلی پیش از خروج به سمت عراق، در اختیارشان قرار می‌دهد.
]]>
Tue, 08 Oct 2019 11:49:30 +0000
<![CDATA[اسنپ حامی انجمن اتیسم ایران]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-820119 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/820119-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
اسنپ با هدف اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه در مورد اختلال اتیسم با انجمن اتیسم ایران همکاری می‌کند
]]>
Tue, 08 Oct 2019 07:30:04 +0000
<![CDATA[تعرفه ارتباطات ویژه اربعین ۹۸ اعلام شد/ کاهش تعرفه‌ها از سوی همراه‌اول]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819916 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/819916-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84
در راستای ارائه خدمات ارتباطی ویژه به زائران اربعین، همراه اول تعرفه رومینگ بین الملل خود در عراق را کاهش داد.
]]>
Mon, 07 Oct 2019 14:37:23 +0000
<![CDATA[لپ‌تاپ‌های هوآوی در آینده سیستم عامل لینوکس عرضه خواهد شد ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819577 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/819577-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
هوآوی در راستای کاهش وابستگی خود به محصولات آمریکایی، تصمیم گرفته است برخی لپ‌تاپ‌های خود را همراه با سیستم عامل لینوکس عرضه کند؛ این اتفاق نه تنها باعث شده مایکروسافت مشتری بزرگی همچون هوآوی را از دست بدهد، بلکه قیمت نهایی این لپ‌تاپ‌ها را نیز کاهش داده است.
]]>
Mon, 07 Oct 2019 07:02:29 +0000
<![CDATA[ارائه وای‌فای رایگان به زائران اربعین در موکب‌ها]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819464 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/819464-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%A7
مشاور وزیر ارتباطات گفت: امسال موکب‌ها در نقاط مختلف وای‌فای رایگان در اختیار زائران قرار خواهند داد.
]]>
Sun, 06 Oct 2019 15:56:54 +0000
<![CDATA[برداشت ماهی 2 میلیارد تومان از جیب مردم به حساب سامانه تعطیل شده فوتبال/ پاسخ وزیر به ابهامات وس (خدمات ارزش افزوده)]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819371 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/819371-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برآورد ما نشان می‌دهد که تقریبا ماهی 2 میلیارد تومان از جیب مردم به حساب اپراتور همراه اول کشور در غالب حمایت از تیم ملی فوتبال واریز می‌شود در حالی که سامانه فوتبال 3090* سه سال پیش تعطیل شده است.
]]>
Sun, 06 Oct 2019 12:32:44 +0000
<![CDATA[ثبت نام رایگان رویداد رقابت های استارت آپی زیارت آنلاین دانشگاه امیرکبیر]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819349 /بخش-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/819349-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
در شرایطی که از استارت آپ ها به عنوان کسب و کارهای با مدل درآمدی مبهم یا غیرقابل پیش بینی یاد می شود، در این بین نرم افزارهایی هم یافت می شوند که در دسته استارت آپ های مذهبی بوده و با عشق و علاقه به ائمه اطهار و قرآن شکل گرفته اند.
]]>
Sun, 06 Oct 2019 12:09:29 +0000
<![CDATA[مهرنوش اگر مستنداتی دارد رو کند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819283 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/819283-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AF
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اگر ایشان (مینا مهرنوش) مطلبی دارند حتما آن را به دستگاه‌های نظارتی بدهند.
]]>
Sun, 06 Oct 2019 11:00:11 +0000
<![CDATA[دستیابی شرکت‌های دانش بنیان به توان ساخت رادارهای هواشناسی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819083 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/819083-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبه‌های این معاونت استقرار شرکت‌های دانش بنیان در محیط‌های شهری است و از این رو بخشی از اراضی پردیس برای راه‌اندازی پارک فناوری پردیس اختصاص می یابد.
]]>
Sun, 06 Oct 2019 07:23:27 +0000
<![CDATA[قطع وابستگی به تولیدات تجهیزات هواشناسی با تکیه بر توانمندی شرکت‌های دانش بنیان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-819076 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/819076-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
محمد اسلامی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکار مشترک بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: مهمترین دستاورد هوشمندسازی حمل و نقل بحث کنترل قیمت تمام شده است که می‌تواند اثر مستقیم در زندگی مردم داشته باشد.
]]>
Sun, 06 Oct 2019 07:13:38 +0000
<![CDATA[قیمت مکالمات و اینترنت ویژه اربعین اعلام شد+نرخ‌نامه]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-818973 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/818973-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
از سوی وزارت ارتباطات نرخ مکالمه و اینترنت ویژه زائران اربعین ۹۸ اعلام شد.
]]>
Sat, 05 Oct 2019 20:23:18 +0000