<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Tue, 21 Sep 2021 04:56:17 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[2.7 برابر شدن مانده کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133669 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133669-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84
مانده کل تسهیلات ریالی و ارزی پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال گذشته 2.7 برابر شده است.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:57:48 +0000
<![CDATA[تحلیل صورت های مالی بانک ملی ایران به شکل تجاری،‌ ممکن نیست]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133666 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133666-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار عمومی صورت های مالی بانک ملی ایران در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، تاکید کرد که اعداد و ارقام منتشر شده باید متناسب با شرایط این بانک تحلیل شود.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:56:45 +0000
<![CDATA[کاهش 6 درصدی شعب بانک ملی ایران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133664 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133664-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
بانک ملی ایران در سال گذشته به منظور آزادسازی منابع محبوس در قالب واحدها، تعداد شعب و باجه های خود را 6 درصد کاهش داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:55:12 +0000
<![CDATA[مناسبات مافیایی دور باطل رکود تورمی را به ایران تحمیل می‌کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133441 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133441-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
رییس موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت:مافیاها و گروه‌های ذی‌نفع کشور را هل می‌دهند به سمت شوک درمانی، بدهکار کردن بیشتر حکومت و انحطاط بیشتر تولید!
]]>
Mon, 20 Sep 2021 08:54:37 +0000
<![CDATA[پرداخت سود قطعی به سپرده‌های سرمایه گذاری سال ۹۹ در بانک سینا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133594 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133594-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
بانک سینا در راستای اهداف بانکداری اسلامی و به پاس اعتماد مشتریان، به سپرده‌های سرمایه‌گذاری سال ۹۹ سود قطعی پرداخت کرد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 08:46:28 +0000
<![CDATA[ رئیس جدید سازمان خصوصی سازی منصوب شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133548 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133548-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
حسین قربانزاده با حکم وزیر اقتصاد، به سمت معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور منصوب شد
]]>
Mon, 20 Sep 2021 07:54:38 +0000
<![CDATA[تجارت ۵ میلیارد دلاری ایران با اعضای اکو]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133447 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133447-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88
سخنگوی گمرک ایران گفت: کشورمان با ۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، در ۵ ماه نخست امسال حدود هشت میلیون تن به ارزش پنج میلیارد دلار تبادل کالا داشته است.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 06:21:38 +0000
<![CDATA[دولت باید بدهی خود به بانک‌های دولتی را تسویه کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133373 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133373-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهار نظری درخصوص انتشار صورت های مالی بانک ملی گفت: بار اصلی خدمات رسانی به مردم و بویژه نقاط محرم کشور و نیز حمایت از تولید و اشتغالزائی بر دوش بانک های دولتی خصوصا بانک ملی است .
]]>
Mon, 20 Sep 2021 05:10:41 +0000
<![CDATA[بنگاه‌های چینی تحریم‌های ایران را دور نمی‌زنند/ فرصت‌های اقتصادی اکو، فدای تنش‌های سیاسی شد/ پس از پیمان شانگهای به FATF هم بپیوندیم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133253 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133253-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل اظهار داشت: نباید مدعی این شویم حالا که ایران عضو پیمان شانگهای شده، بنگاه‌های چینی برای همکاری با ایران تحریم‌ها را دور بزنند. باید توجه داشته باشیم که اساسا بنگاه‌های چینی این اقدام را انجام نمی‌دهند و چین نسبت به ایران منافع بیشتری با غرب دارد بنابراین این ذهنیت و مطالبه در بلندمدت برای ما مشکل‌ساز می‌شود.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 03:30:00 +0000
<![CDATA[رشد اقتصادی کشور به ۶.۲ درصد رسید]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133229 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1133229-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول 1400 (به قیمت‌های پایه سال 1395)، با نفت به رقمی حدود 3477.0 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3148 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 6.2 و 4.7 درصدی برخوردار است.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 12:45:17 +0000
<![CDATA[واگذاری بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد ریال سهام بانک ملی ایران در شرکت‌ها]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133114 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133114-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
بانک ملی ایران در راستای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بیش از 133 هزار میلیارد ریال از سهام خود را واگذار کرده است.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 09:46:23 +0000
<![CDATA[روز متفاوت برنامه نویسان ایران کیشی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133101 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133101-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C
ایران کیش روز برنامه نویس را در این شرکت گرامی داشت.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 09:20:49 +0000
<![CDATA[ثبت چک صیادی با پات لایف ایران کیش]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133100 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133100-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4
امکان ثبت چک صیادی، از طریق اپلیکیشن پات لایف فراهم شد.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 09:17:02 +0000
<![CDATA[شبکه فروش بیمه نگران آیین نامه کارمزد نباشند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133090 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133090-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
پیش از تدوین و ابلاغ آیین نامه های مرتبط با شبکه فروش با انجمن ها و کانون‌های مرتبط هماهنگی های لازم صورت خواهد گرفت تا ابهامات برطرف شود.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 09:06:27 +0000
<![CDATA[سامانه آرشیو و اپلیکیشن خدمات رفاهی کارکنان بیمه ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133082 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133082-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
طی مراسمی با حضور رئیس کل، هیات عامل و برخی از مدیران بیمه مرکزی سامانه آرشیو و اپلیکیشن خدمات رفاهی کارکنان رونمایی شد.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 08:55:57 +0000
<![CDATA[آیین نامه 102 برای بازنگری به شورایعالی بیمه می رود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133078 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133078-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
جلسه ای با حضور برخی از اعضای هیات عامل و مدیران بیمه مرکزی، شورای هماهنگی تشکل های صنفی و نمایندگان انجمن های صنفی صنعت بیمه برای بررسی آیین نامه جدید کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه برگزار شد.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 08:53:58 +0000
<![CDATA[پرداخت خسارت 26 میلیارد ریالی بیمه البرز به بیمارستان محب کوثر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133066 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133066-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1
شرکت بیمه البرز در پی آتش‌سوزی در بیمارستان محب کوثر، مبلغ 26 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 08:46:41 +0000
<![CDATA[برگزاری هشتمین نشست ارکان اعتباری بانک ملی ایران با فعالان اقتصادی و کارآفرینان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133058 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133058-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
هشتمین نشست ملاقات حضوری ارکان اعتباری بانک ملی ایران با فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و کارآفرینان در راستای رفع موانع تولید و تسریع جهت دریافت تسهیلات از این بانک فردا برگزار می شود.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 08:45:15 +0000
<![CDATA[واریز ۱۷ هزار میلیارد ریال به حساب وزارت کشاورزی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132923 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132923-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز ۱۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال به حساب وزارت جهاد کشاورزی بابت خرید یارانه نهادها، عوامل تولید، خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی خبر داد.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 06:28:26 +0000
<![CDATA[ریزش ۱۴ هزار واحدی شاخص کل در آغاز معاملات]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132879 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132879-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
شاخص کل بورس تهران در ادامه روند کاهشی خود با ریزش بیش از 14 هزار واحدی تا ساعت 10 و نیم صبح امروز به عقب نشینی در کانال 1.4 میلیون واحدی ادامه داد.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 06:03:28 +0000
<![CDATA[ شبکه فروش بیمه نگران آیین نامه کارمزد نباشند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132870 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132870-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
پیش از تدوین و ابلاغ آیین نامه های مرتبط با شبکه فروش با انجمن ها و کانون های مرتبط هماهنگی های لازم صورت خواهد گرفت تا ابهامات برطرف شود.
]]>
Sun, 19 Sep 2021 05:55:20 +0000
<![CDATA[برنامه زنده کانون جوانه های بانک ملی ایران با موضوع آموزش سواد اقتصادی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133056 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1133056-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
اولین قسمت برنامه زنده (لایو) کانون جوانه های بانک ملی ایران، پیرامون آموزش سواد مالی در صفحه کانون برگزار می شود.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 14:34:02 +0000
<![CDATA[دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ابلاغ شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132687 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132687-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
«دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 12:54:12 +0000
<![CDATA[ورود قاچاقی ایرانی‌ها به عراق برای شرکت در مراسم اربعین/ زائران بی‌ویزا در عراق دستگیر می‌شوند/ دستگیری ۱۰۰ ایرانی در ایام عاشورا ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132568 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132568-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای به صورت قاچاقی وارد عراق شدند تا در مراسم اربعین شرکت کنند. عده‌ای هم با ویزای خاص از جمله کاری، تحصیلی و یا تجاری و ... امکان تردد زمینی به عراق را دارند.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 09:37:10 +0000
<![CDATA[سقوط بورس ادامه دارد/ ریزش ۳۷ هزار واحدی شاخص کل]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132488 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132488-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش بیش از 37 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 450 هزار واحد ایستاد.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 08:26:00 +0000
<![CDATA[قرعه کشی دوره های نهم و دهم طرح راه رفاه برگزار شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132450 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1132450-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
در راستای ایجاد روابط بلندمدت و بهره¬مندی اعضای باشگاه مشتریان بانک رفاه از مزایای عضویت در باشگاه، مراسم قرعه کشی دوره های نهم و دهم طرح "راه رفاه باشگاه مشتریان" برگزار شد.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 07:51:54 +0000
<![CDATA[تاکید معاون شعب بانک ملی ایران بر تداوم حضور اثربخش بانک در پروژه های ملی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132447 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1132447-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C
عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی ایران در سفر خود به استان کرمانشاه و نشست با همکاران، بر تداوم حضور اثربخش بانک در پروژه های ملی با جذب منابع جدید و همچنین وصول مطالبات تاکید کرد.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 07:50:37 +0000
<![CDATA[نگاهی به روند رو به رشد نرخ موثر تسهیلات بانک ملی ایران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132440 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/1132440-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
اطلاعات مالی موجود از عملکرد بانک ملی ایران نشان می دهد نرخ موثر تسهیلات این بانک با روند مطلوبی رو به رشد است، به طوری که این شاخص طی سه سال گذشته 2.8 واحد درصد افزایش یافته است.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 07:44:36 +0000
<![CDATA[کشف ۹۶۲ گرم تریاک از "جعبه تخته نرد" قبل از پرواز به استرالیا ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132366 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132366-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
سخنگوی گمرک گفت: محموله پستی جعبه تخته نرد چوبی به مقصد استرالیا که حاوی 962گرم تریاک بود با هوشیاری کارکنان بخش امانات پستی گمرک کشف و ضبط شد.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 06:43:20 +0000
<![CDATA[سرمایه‌گذاران کوتاه مدت در بورس از نرخ دلار سیگنال می‌گیرند/ احتمالا شرایط برای ورود نقدینگی‌های جدید بهتر باشد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1132287 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1132287-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: مولفه‌های روز و فرصت‌هایی که سرمایه‌گذار در بازار سرمایه می‌بیند از جمله وضعیت بنیادی شرکت‌ها که بخشی از آن تابع مولفه‌های اقتصاد جهانی است مانند قیمت کامودیتی، قیمت نفت، قمیت برابری ارزها در ورود و خروج نقدینگی به بازار تعیین کننده هستند و از امروز کسی نمی‌تواند شرایط آینده را پیش بینی کند چرا که شاید شرایط برای ورود نقدینگی‌های جدید بهتر باشد.
]]>
Sat, 18 Sep 2021 05:37:53 +0000