<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Tue, 22 Oct 2019 11:55:16 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[مراسم عزاداری روز اربعین حسینی در حرم حضرت معصومه (س)]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824735 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/824735-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
]]>
Sun, 20 Oct 2019 06:08:16 +0000
<![CDATA[پیاده روی کودکان کار و ایتام در روز اربعین-کرج]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824630 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/824630-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
]]>
Sat, 19 Oct 2019 14:14:50 +0000
<![CDATA[پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) درشیراز]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824625 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/824625-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
]]>
Sat, 19 Oct 2019 14:02:49 +0000
<![CDATA[حرکت نمادین کاروان اسرای واقعه کربلا در کلارآباد مازندران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-824616 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/824616-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 19 Oct 2019 13:44:49 +0000
<![CDATA[رونمایی از مدال های اهدایی قهرمانان پارالمپیک به حرم حضرت رضا (ع)]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-823587 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/823587-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7
]]>
Wed, 16 Oct 2019 07:04:47 +0000
<![CDATA[جدال پتک و آهن آهنگری سنتی در قزوین]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-822658 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/822658-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%AA%DA%A9-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
]]>
Mon, 14 Oct 2019 07:04:50 +0000
<![CDATA[یادروز حافظ - شیراز]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-821620 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/821620-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
]]>
Sat, 12 Oct 2019 05:33:56 +0000
<![CDATA[مراسم بدرقه مبلغان اربعین در مدرسه علمیه نواب مشهد با حضور آیت الله عاملی مدیر حوزه علمیه مشهد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-821088 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/821088-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
]]>
Thu, 10 Oct 2019 06:47:49 +0000
<![CDATA[همایش هفته دامپزشکی با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در قزوین]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-820963 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/820963-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
]]>
Wed, 09 Oct 2019 16:30:50 +0000
<![CDATA[حضور وزیر ارشاد در گلزار شهدای شیراز ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-820829 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/820829-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
]]>
Wed, 09 Oct 2019 12:27:42 +0000
<![CDATA[سفر استاندار قزوین به شهرستان بوئین زهرا به مناسبت روز ملی روستا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-820087 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/820087-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
]]>
Tue, 08 Oct 2019 06:58:32 +0000
<![CDATA[برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح قزوین با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818697 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/818697-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
]]>
Sat, 05 Oct 2019 08:44:14 +0000
<![CDATA[اولین جشنواره گردو - سنندج]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818611 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/818611-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC
]]>
Sat, 05 Oct 2019 07:05:43 +0000
<![CDATA[آیین قالیشویان در مشهد اردهال - کاشان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818428 /بخش-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-12/818428-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 04 Oct 2019 12:57:15 +0000
<![CDATA[مراسم یاس های سه ساله در بیت الرقیه قزوین]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818315 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/818315-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
]]>
Fri, 04 Oct 2019 07:31:52 +0000
<![CDATA[سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان گیلان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818312 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/818312-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 04 Oct 2019 07:23:20 +0000
<![CDATA[برداشت گردو در روستای پایگلان کردستان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818322 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/818322-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 04 Oct 2019 07:20:13 +0000
<![CDATA[مراسم تقدیر از فعالان صنعت گردشگری استان خراسان رضوی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818135 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/818135-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
]]>
Thu, 03 Oct 2019 09:44:25 +0000
<![CDATA[کارگروه رفع موانع تولید استان قزوین با حضور وزیر صمت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818095 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/818095-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA
]]>
Thu, 03 Oct 2019 08:52:37 +0000
<![CDATA[سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان قزوین]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818089 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/818089-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
]]>
Thu, 03 Oct 2019 08:46:29 +0000
<![CDATA[بازدید وزیر صمت از کارخانه سیمان آبیک ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-818083 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/818083-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9
]]>
Thu, 03 Oct 2019 08:37:57 +0000
<![CDATA[بازدید رحمانی‌فضلی وزیر کشور از کارخانه کاغذسازی زاگرس شیراز]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-817993 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/817993-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
]]>
Thu, 03 Oct 2019 06:46:57 +0000
<![CDATA[آغاز به‌کار هفتمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته در رشت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-817510 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/817510-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA
]]>
Wed, 02 Oct 2019 06:21:22 +0000
<![CDATA[مراسم معرفی کتاب تفسیر سوره برائت مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با سخنرانی حضرت آیت الله ری شهری ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-817093 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/817093-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
]]>
Tue, 01 Oct 2019 07:19:20 +0000
<![CDATA[نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین به مناسبت هفته ناجا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-816902 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/816902-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7
]]>
Mon, 30 Sep 2019 16:08:06 +0000
<![CDATA[مراسم بزرگداشت مهماندار مازندرانی در حادثه قطار زاهدان -تهران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-815972 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/815972-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sun, 29 Sep 2019 06:20:28 +0000
<![CDATA[دهکده چوبین در روستای محمد زاده نیشابور]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-815953 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/815953-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
]]>
Sun, 29 Sep 2019 05:58:50 +0000
<![CDATA[آغاز برداشت انگور سیاه در کردستان - روستای پایگلان در شهرستان سروآباد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-815468 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/815468-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
]]>
Sat, 28 Sep 2019 05:49:45 +0000
<![CDATA[مراسم ترحیم 2 فرزند دبیر حزب اراده ملت استان قزوین ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-815402 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/815402-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
]]>
Fri, 27 Sep 2019 13:14:03 +0000
<![CDATA[مراسم توجیحی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی گیلان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-815329 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-148/815329-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 27 Sep 2019 07:58:32 +0000