مدیرکل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

ایلنا: مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: استان یزد تا سال ۱۴۰۸ به ۱۳ هزار نیروی جدید نیاز دارد که برآوردها از جذب هشت هزار…

پربازدیدترین