ایلنا: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، از ساخت اولین شهرک ضایعات استان در شهر یزد با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی خبر د…