کد خبر: 946755 A

با حکم رئیس جهاد دانشگاهی صورت گرفت؛

با حکم رئیس جهاد دانشگاهی، سرپرست پژوهشکده محیط زیست و سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی منصوب شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، طی حکمی از سوی حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، نیلوفر عابدین‌زاده به عنوان سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی همه جهادگران عزیز جهاد دانشگاهی در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن پژوهشکده موفق باشید.

همچنین در حکم جداگانه‌ای طی حکمی از سوی فریبرز جمالزاد فلاح رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان، دکتر هادی مدبری به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

باتوجه به تعهد و تجارب جنابعالی و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

1

استان گیلان محیط زیست سرپرست دانشگاهی جهاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر