کد خبر: 848528 A

درنشست هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان صورت گرفت:

نوزدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بررسی پرونده های ارتقای اعضای هیات علمی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از رشت، نوزدهمین نشست هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بررسی پرونده های ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه، با حضور ریاست و  اعضا هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجلاس دفتر ریاست دانشگاه، برگزار شد.

در این راستا، در خصوص دوازده پرونده ارتقای اعضای هیات علمی، تصمیم گیری صورت گرفت.

 

دانشگاه علوم پزشکی اعضای علمی هیات پرونده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر