کد خبر: 845010 A

با امضای تفاهمنامه سه جانبه؛

شهردار رشت با امضای تفاهمنامه ای سه جانبه با رئیس اداره حفظ و نگهداری اسناد وزارت امور خارجه، معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری رشت، گام‌های اساسی برای احیای بندر تاریخی پیربازار رشت و زمینه‌های باززنده سازی آن را فراهم‌ کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، در نشست امضای این تفاهمنامه ناصر حاج محمدی، رشت را در گذشته شاهراه انتقال کالا عنوان کرد و گفت: کالاها از طریق ارسال به بندر تاریخی پیربازار به بندر انزلی می رفت و از آنجا به کشورهای غرب و شرق جهان منتقل می شد.

شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: باززنده سازی پیربازار ضمن اینکه می تواند به اقتصاد شهری کمک کند، برای نسل جدید و همه کسانی که در آن منطقه زندگی می کنند قطعاً پیوند عمیقی با گذشته آنها برقرار می کند.

حاج محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه اسناد و مدارک بندر پیربازار تهیه شده و پژوهش‌های لازم روی آنها صورت می‌گیرد و به کتاب تبدیل می‌شود و از طریق شهرداری رشت زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه فراهم خواهد شد.

بر اساس این تفاهمنامه با توجه به ضرورت ایجاد زمینه های احیای میراث فرهنگی بندر تاریخی پیربازار با هدف احیای موضوعات تاریخی در راستای توسعه گردشگری کلانشهر رشت، اسناد تاریخی این بندر به منظور بسترسازی برای ایجاد و رونق ارزشهای تاریخی آن، توسعه کارآفرینی و کسب و کار گردشگری در منطقه احصا شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این تفاهمنامه برای مدت دو سال به امضای محمدمهدی دماوندی کمالی رئیس اداره حفظ و نگهداری اسناد وزارت امور خارجه، علیرضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت رسیده است.

فناوری گردشگری معاون وزارت امور خارجه شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر