کد خبر: 840142 A

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به طور سرزده، از مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، در ادامه روند بازدیدهای دوره ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مراکز بهداشتی، آموزشی و درمانی، که در راستای نظارت بر عملکرد پرسنل و رفع نیازهای موجود صورت می‌گیرد،  ارسلان سالاری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی بازدیدی سرزده از مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت، زیر ساخت ها، آزمایشگاه و نحوه ارایه خدمات پزشکان  و پرستاران این مرکز و نحوه عملکرد واحدها و بخش های مختلف یبمارستان را مورد بررسی قرار داد.

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت شهریور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر