کد خبر: 839680 A

در نخستین روز کاری مدیرعامل منطقه آزاد انزلی صورت گرفت؛

محمد ولی روزبهان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منتطقه آزاد انزلی در اولین روز کاری خود بررسی پروژه مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری کشور را در دستورکار قرار دارد.

به گزارش ایلنا از بندر انزلی، در جریان این دیدار که معاون فنی و زیربنایی، پیمانکار و شرکت مشاور طرح نیز حضور داشتند، ابتدا از خط جیرده به پیربازار که به طور ۲۶ کیلومتر است بازدید به عمل آمد و سپس مسیر ۱۰ کیلومتری پیربازار به مجتمع بندری کاسپین که براساس دستور ریاست محترم جمهور و توافق منعقده میان این سازمان و وزارت راه، همکاری در اجرای پروژه و تأمین قسمتی از اعتبار آن برعهده سازمان منطقه آزاد انزلی است، از سوی مدیرعامل سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید گزارشی از ابعاد مختلف تملک اراضی، تهیه مصالح، نحوه اجرای طرح و تأمین بودجه به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ارائه شد و دکتر روزبهان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این طرح ملی، همراهی مسئولین کشوری و استانی در اتصال این خط ریلی را بیانگر اهمیت آن قلمداد و تصریح کرد: با اتصال خط ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین، نه تنها حلقه های شبکه ترانزیتی منطقه تکمیل می شود بلکه این بندر استراتژیک شمال کشورمان به بنادر جنوبی کشور متصل شده و امکان بهره برداری از مزیت های ترانزیتی فرامنطقه ای ایران با تکیه بر ظرفیت های منطقه فرآهم می شود.

وی اضافه کرد: اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه ریلی که زمینه تکمیل شبکه حمل و نقل ترکیبی کشورمان با محوریت این منطقه را پدید می آورد، از طریق فعال سازی کریدورهای بین المللی عبوری از منطقه، موجب رونق اقتصادی و تجاری استان و کشور می‌شود.

ایران بودجه حمل و نقل معاون هیئت مدیره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر