کد خبر: 828608 A

با حکم تقی زاده خامسی صورت گرفت؛

طی حکمی از سوی معاون وزیر در آب و آبفا ، مدیرعامل شرکت آبفای گیلان بعنوان رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیلان منصوب شد.

به گزارش ایلنا از رشت، براساس مصوبه کارگروه سیاستگذاری در راهبری مدیریت جامع کیفیت منابع آب وزارت نیرو با حکم تقی زاده خامسی معاون وزیر در آب و آبفا، سید محسن حسینی سالکده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان به مدت 2 سال بعنوان رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان گیلان منصوب شد.

استان گیلان معاون وزیر وزارت نیرو مدیریت آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر