کد خبر: 816614 A

معاون فرمانداری رشت خبر داد:

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت طرح پرورش کلزا را از منظر خود اتکایی در بخش کشاورزی، بسیار حائز اهمیت دانست و بیان کرد: برنامه های هدفمند و اقدامات تاثیرگذاری باید انجام گیرد که همه دستگاه های ذیربط و نهادهای متولی را با خود همگام کند.

به گزارش ایلنا از رشت، سید زهرا میر اعلمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان، در جلسه سرمایه گذاری شهرستان که با محوریت پرورش کلزا برگزار شد؛ با اشاره به وجود ظرفیت‌های عظیم سرمایه گذاری در شهرستان اظهار داشت: باید اقدام لازم در جهت شناسایی و کارشناسی تمامی موارد موجود در خصوص سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و هدایت آنها در جهت تبدیل به پروژه های پر بازده و مهم اقتصادی انجام پذیرد.

وی در ادامه افزود: ترویج طرح پرورش کلزا در شهرستان رشت از طریق معرفی، اجرای فرآیندها، آموزش و تشویق کشاورزان می‌تواند سبب افزایش درآمد روستاییان، بهبود سطح زندگی آنان و رفع نیاز کشور به روغن های گیاهی شود.

میر اعلمی طرح پرورش کلزا را از منظر خود اتکایی در بخش کشاورزی، بسیار حائز اهمیت دانست و بیان کرد: برنامه های هدفمند و اقدامات تاثیرگذاری باید انجام گیرد که همه دستگاه های ذیربط و نهادهای متولی را با خود همگام کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رشت در ادامه افزود: در مبحث گردشگری نیز طرح های مهمی مورد توجه قرار دارد و پرواضح است که در این زمینه، شهرستان رشت از غنا و پتانسیل های بسیاری برای جذب سرمایه ها و رونق اقتصادی در فضاهای کسب و کار مرتبط برخوردار است.
 
وی از آب بندانهای سقالکسار، نوده و جیکتاج به عنوان نمونه هایی بارز از این مهم نام برده و اظهار کرد: توانمندی‌های مشابهی در بسیاری از استخرهای طبیعی و رودخانه های این شهرستان وجود دارد که قابل برنامه ریزی و سرمایه گذاری است.
بخش کشاورزی درآمد سرمایه کسب و کار برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر