کد خبر: 811397 A

رئیس اداره فناوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد:

رئیس اداره فناوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برای اولین بار دستگاه خرمنکوب پشت تراکتوری بادام زمینی توسط یکی از صنعتگران مبتکر و خلاق ماشین های کشاورزی به نام ناصر صالحی مدیر کارگاه تولیدی آسان خرمن در استان گیلان تولید و به صورت آزمایشی به کار گرفته شد.

به گزارش ایلنا از رشت، کامیاب گفت: بر اساس بازدید به عمل آمده توسط مدیر زراعت استان از عملکرد دستگاه، مشاهده شد از کارآیی و عملکرد مطلوب و بالایی برخوردار بوده و مورد استقبال بادامکاران واقع شده است.

رئیس اداره فناوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: توسعه مکانیزاسیون بادام زمینی و افزایش ضریب نفوذ ماشین در تولید این محصول با ارزش که در استان گیلان از جایگاه ویژه ای برخوردار است از خواسته های برحق بادام کاران است که با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی و تلاش صنعتگران خبره استان برای تمامی مراحل تولید از جمله کاشت داشت و برداشت و با اتکای به تولید داخل استان در حال تحقق است. 

شایان ذکر است؛توسعه استفاده از خرمنکوب بادام زمینی ضمن کاهش هزینه تولید، سختی کار و ضایعات محصول، موجب ارتقای کیفیت محصول، افزایش بهره وری تولید و درآمد بادام کاران خواهد شد.

استان گیلان جهاد کشاورزی فناوری کشاورزی هزینه تولید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر