کد خبر: 800385 A

در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد؛

کارگاه آموزشی PHTM ( مراقبت پیش بیمارستانی در بیماران ترومایی) با هدف افزایش دانش علمی و مهارت عملیاتی پرسنل فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد.

به‌گزارش ایلنا از رشت، در این کارگاه آموزشی که با حضور 25 تن از تکنسین‌های اورژانس 115 گیلان در مرکز مهارت‌های بالینی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، مطالب جامعی در خصوص کارگاه عملیاتی و انجام post test ارایه شد.

شبیه سازی مصدومان حادثه بر اساس تئوری ارایه شده و برگزاری کارگاه عملیاتی اختصاصی برای هر مبحث از سوی اساتید، از خصوصیات ویژه این دوره آموزشی بود.

دانشگاه علوم پزشکی شبیه سازی فوریت های پزشکی آموزشی کارگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر