کد خبر: 783262 A

معاون راه و شهرسازی گیلان مطرح کرد:

معاون اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: بر اساس آمارها حدود ۷۰۰ هکتار محله ناکار آمد میانی در شهر رشت وجود دارد، لذا امیدواریم سطح خدمات را به سمت سایر محلات برسانیم.

به گزارش ایلنا از رشت، معاون اداره کل راه و شهرسازی گیلان در جلسه باز آفرینی شهر رشت اظهار داشت: مجموعه سازمان در سالهای قبل فقط مجری پروژه های راه سازی بود، اما اخیرا یک سری پروژه هایی در راستای بازآفرینی به سازمان راه و شهرسازی معرفی شد.

علی نیا با اشاره به حل مشکل قیر حل در ماههای آتی گفت: براساس آمارها حدود ۷۰۰ هکتار محله ناکار آمد میانی در شهر رشت وجود دارد، لذا امیدواریم سطح خدمات را به سمت سایر محلات برسانیم.

وی گفت: بنا به دستور سازمان برنامه و بودجه بحث ترمیم و تملک خارج از وظایف محوله سازمان راه و شهرسازی است. اما این سازمان در اعتبارات سال ۹۸ و سایر اعتبارات متمرکز حتما برای پروژه های بازآفرینی اعتباراتی لحاظ خواهد داشت.

آئینی عضو هیئت مدیره ره آور توسعه مدیریت و منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر عدم تغییر سیاست بازآفرینی در وزارت کشور گفت: بازآفرینی واژه ای است که بعد از نوسازی و… است و اصل موضوع آن بهبود کالبد و تقویت زندگی شهروندان و سکونت گاه هاست.

نماینده سازمان بازآفرینی کشور با تاکید بر مغفول ماندن موضوعات مقاوم سازی و … در مسکن خاطرنشان کرد: شایسته است تا در شهرداری رشت سازمان بازآفرینی شهری تشکیل شود.

وی یادآور شد: در مقوله بازآفرینی موضوع مقاوم سازی و بهسازی هم لحاظ خواهد شد و در بستر باز آفرینی تولید مسکن باید مدنظر قرار گیرد.

آئینی با اشاره به افت تولید مسکن و کاهش ۷۰ درصدی تولید مسکن در شهرها طی سالهای اخیر گفت: در این جلسه جای دستگاههای خدمات رسان خالی است وقتی دولت مکلف به بازآفرینی و نوسازی شهری می شود کلیه دستگاههای دولتی و حتی خدمات رسان نیز دخیل خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری و راه و شهرسازی متولی مرمت بناهای تاریخی نیست گفت: هر پروژه ای که در چهارچوب برنامه بازآفرینی باشد، سازمان بازآفرینی کمک حال اجرای پروژه خواهد شد به عبارتی در هر پروژه باز آفرینی یک سوم پروژه توسط مجموعه استان، یک سوم توسط دستگاه مسئول ذیربط و یک سوم دیگر سازمان بازآفرینی کمک خواهد کرد.

 
اداره کل راه ایران راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر