کد خبر: 782636 A

با حکم حاج محمدی؛

طی حکمی از سوی شهردار رشت، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت منصوب شد.

به گزارش ایلنا از رشت، طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت علی بهارمست به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت منصوب شد. در متن این حکم آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به منظور کارآمدسازی ساختار سازمانی و بهره گیری از استعدادهای نیروی انسانی شهرداری رشت بدین وسیله به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از تمام ظرفیتهای شهر، در خصوص پیشبرد اهداف و ماموریتهای سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب موفق و موید باشید.

1

سرمایه نیروی انسانی انسانی برنامه ریزی شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر