کد خبر: 779859 A

نماینده رودبار مطرح کرد؛

نماینده رودبار در استان گیلان با مثبت ارزیابی کردن تاثیر تشکیل شورای عشایری در این شهرستان گفت: شهرستان رودبار همکاریهای لازم را جهت تشکیل شورای عشایری خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از رودبار، محمد صالح ضیایی در جلسه شورای اداری شهرستان با اشاره به وجود عشایر و دامداران کوچنده زیاد در رودبار از تشکیل شورای عشایر در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: رودبار بیست درصد خاک استان و رتبه نخست مراتع را دارد و دامداران کوچنده زیادی هم در مناطق مختلف این شهرستان وجود دارند که از امور عشایری استان انتظار داریم کمک‌های خود را به رودبار ویژه کنند.

ضیایی تاکید کرد: در تشکیل شورای عشایری دیگاهها و نظرات بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی هم مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر عشایر و دامداران در تولید تصریح کرد: در تسهیل سازی امور مربوط به عشایر اهتمام داشته باشیم و در مراتع و اسکان دامداران نگاه مهربان داشته باشیم.

فرماندار افزود: به مراجعان و دامداران و درخواستهای آنان منابع طبیعی با رعایت الزامات قانونی همکاری وکمک شود.

نماینده رودبار هم در این جلسه گفت: بخش‌های مرکزی، رحمت آباد و بلوکات، عمارلو و خورگام رودبار شاخص های عشایری را دارد.

منوچهر جمالی افزود: رودبار همکاری‌های لازم را برای تشکیل شورای عشایری خواهد داشت وکار مبارکی است که می تواند مشکلات مربوط به دامداران کوچنده در خصوص نهاده ها، تمهیدات، آبشخور و موارد متعدد مساعدت کند.

مدیر امور عشایری گیلان نیز در این جلسه گفت: تا دو ماه آینده مطالعات مربوط به امور عشایری رودبار انجام می شود.

هادی زاده افزود: اگر چه اعتبارات امور عشایری گیلان به دلیل پائیین بودن شاخص‌ها کم است ولی برای امور مربوط به عشایر رودبار اعتبار اختصاص داده و کمک می کنیم.

 

شاخص شوراهای اسلامی مد مشکلات رتبه نخست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر