کد خبر: 762975 A

عضو شورای شهر رشت خواستار شد؛

عضو شورای شهر رشت نسبت به وضعیت نامناسب بناهای میراثی در تملک شهرداری تذکر و پیشنهاد داد شهردار بافت تاریخی تعیین شود.

به گزارش ایلنا از رشت، بهراد ذاکری در ابتدای نطق خود، ابراز امیدواری کرد؛ بررسی ها برای حکم شهردار جدید درست انجام شود و براساس مصالح شهر باشد.

عضو شورای شهر رشت با قرائت دو تذکر در صحن شهر بیان داشت: ساختمان‌های میراثی شهر رها شده و ساختمان‌های در تملک شهرداری در وضعیت اسفباری قرار دارد.
 
وی با بیان اینکه این بناها جزو نفایس ملی هستند، ابراز داشت: ساختمان های تاریخی در تملک شهرداری شرایط بسیار بدی دارند. ساختمان بلدیه، مریضخانه و میرزا خلیل رها شده است. برخی از این ساختمان‌ها در برخی بخش‌ها احتمال ریزش دارد بویژه بالکن ساختمان سازمان فرهنگی اگر ریزش نماید، اتفاق ناگواری در پی دارد.
 
ذاکری خواستار پاسخگویی مدیران مربوط شد و تاکید کرد: پیشنهاد می دهم، یک شهردار برای بافت تاریخی شهر تعیین شود تا به طور جدی در این راستا اقدام کند.
 
عضو شورا همچنین گفت: رشت پیشتاز اجرای طرح های بازآفرینی بود و با تغییر شورا و شهردار و با ادغام سازمان بازآفرینی با سازمان عمران، پویایی لازم در این بخش وجود ندارد و اکنون رشت در بحث بازآفرینی در رده های آخر قرار دارد.
 
ذاکری با بیان اینکه در بازآفرینی دچار مشکل اساسی هستیم، ابراز کرد: سوق دادن پروژه ها به کارهای ابتدایی و جزییات نامناسب و غیر بومی از یک سو و عدم لحاظ اولویت های یک طرح در تعریف پروژه های اجرایی بدون توجه به سند بازآفرینی شهر و اولویت های آن، محل اشکال جدی است.
 
وی پیشنهاد داد: مدیریت یکپارچه بافت تاریخی شهر و مدیریت مستقل بازآفرینی با تجدید نظر در ساختاری اداری صورت گیرد.
شهرداری تاریخی بافت بهراد ذاکری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر