کد خبر: 742007 A

در هشتاد و ششمین جلسه شورای رشت؛

عضو شورای شهر رشت از دیگر اعضا خواست تا در سال جدید به دیدن خانواده رفتگران شهرداری بروند و از ایشان و زحماتشان تقدیر و بابت قصورها از ایشان دلجویی نمایند.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد حسن علیپور در هشتاد و ششمین جلسه شورا از سرپرست شهرداری خواست تا در دو روز پایان سال تمام معوقات کارگران خدمات شهری را بپردازد.

عضو شورا از دیگر اعضا خواست تا در سال جدید به دیدن خانواده رفتگران شهرداری بروند و از ایشان و زحماتشان تقدیر و بابت قصورها از ایشان دلجویی کنند.
 
وی ابراز امیدواری کرد تا در سال جدید نیروهای شرکتی قراردادی شوند.
 
عضو شورا با اشاره به مراسم چهارشنبه سوری ابراز کرد: روزهای پایان سال، زحمت کارگران خدمات شهری چند برابر می شود.

 

چهارشنبه سوری خانواده شورای شهر شهرداری دلجویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر