کد خبر: 732076 A

مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه‌ای گیلان خبر داد:

مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: دریافت حدود 70 مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان در ساعات پیک بار جهت تغذیه منطقه آستارا (پست‌های آستارا، حویق و سیار تالش) امکان پذیر است.

به گزارش ایلنا از رشت، حمزه عیسی زاده مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه‌ای گیلان در خصوص اتصال شبکه برق گیلان به کشور آذربایجان گفت: دریافت حدود 70 مگاوات توان از شبکه برق کشور آذربایجان در ساعات پیک بار جهت تغذیه منطقه آستارا (پست‌های آستارا، حویق و سیار تالش) امکان پذیر است.

مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان در توضیح این مطلب گفت: اتصال شبکه برق ایران به شبکه برق کشور آذربایجان به دلیل مشکلات بهره برداری از شبکه و حفظ پایداری باید به صورت شعاعی انجام گیرد.

وی افزود: در هر دو حالت پیک بار همزمان و غیرهمزمان سال 98، خرید برق از کشور آذربایجان در صورت عدم وجود محدودیت های انتقال توان و انرژی می‌تواند به کمبود تولید شبکه سراسری کمک کند.

عیسی زاده با اشاره به مشکل محدودیت انتقال توان تولیدی نیروگاه‌های ناحیه گیلان گفت: در صورت حل مشکل انتقال توان تولیدی نیروگاه‌های ناحیه گیلان، واردات برق از کشور آذربایجان می تواند در زمان‌های پرباری شبکه (پیک بار) به کمبود تولید شبکه سراسری کمک کند و بهره مندی بهینه از ظرفیت شبکه برق آذربایجان را به منظور تامین توان شبکه برق کشور ایجاد کند.

انرژی برق تغذیه مشکلات منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر