کد خبر: 721440 A

عضو شورای شهر رشت:

فرهام زاهد با تاکید بر حفظ فرهنگ و زبان گیلکی بر احترام به همه اقوام ساکن در رشت و پرهیز از فضای احساسی در بحث قومیت ها تاکید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، عضو شورای شهر رشت با اشاره به طرح مصوب جلسه پیشین شورا اظهار داشت: اگرچه شخصا از ارائه چنین طرحی از سوی آقای رسولی تشکر می کنم ولی امضا نکردن این طرح از سوی برخی از اعضا به معنی عرق نداشتن به فرهنگ و زبان گیلکی نیست.

زاهد با بیان اینکه حساسیت های آذری زبان ها و اینکه این اندازه به قوم خود حساسند، قابل ستایش است و البته درس بزرگی برای ما رشتی ها و گیلک زبانهاست که نسبت به زبان گیلکی همین اندازه توجه داشته باشیم.
 
وی با انتقاد از برنامه های صدا و سیمای مرکز گیلان بیان داشت: وقتی تمام برنامه ها ی خوب و فاخر به زبان فارسی است و برنامه های لوده به زبان رشتی یا گیلکی پخش می شود، نباید انتظار حفظ زبان مادری داشت.
 
زاهد تاکید کرد: هدف طرح ارسالی عضو شورا، مقابله با نام ها و نامگذاری هایی است که با فرهنگ ایران فاصله دارد. کاربرد اسامی غربی و بیگانه نوعی از خودبیگانگی ایجاد می کند.
 
وی افزود: در شورا و شهرداری به شدت با این موضوع پافشاری شود و باید برای حفظ فرهنگ هزینه کرد ولی وقتی این کار را نمی کنیم، استحاله صورت می گیرد. هزینه لازم را در زندگی شخصی و عمومی برای حفظ فرهنگ و زبان گیلکی نمی پردازیم و این اتفاق می افتد.
 
زاهد تصریح کرد: حساسیت آذری زبانها را درک می کنیم و از همشهریان خودم می خواهم فارغ از درگیری های احساسی که در شرایط فعلی به نظام آسیب می زند و کلیات ایران یکپارچه را نشانه گرفته، فاصله بگیریم و به فرهنگ محلی و زبان گیلکی احترام بگذاریم و برای حفظ آن هزینه دهیم.
 
وی یادآور شد: نظر آقای رسولی این نبود، افرادی که از احساسات پاک گیلک ها و ترک زبان سواستفاده می کنند و به دنبال جریان دیگری هستند، مراقب باشند.
 
زاهد افزود: کسانی که طرح هفته پیش را امضا نکردند، نظر خود را دارند و نظرشان به معنی عدم علاقه به فرهنگ و زبان گیلان نیست. هر کس با توجه به شرایطی که مطرح می شود، نظر خود را دارد.
 
 
 
ایران شورای شهر شهرداری گیلان زبان گیلکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر