کد خبر: 721407 A

بشردانش خبر داد:

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری از شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز خرید و فروش ضایعات بازیافتی در محدوده و حریم شهر رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری از شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز خرید و فروش ضایعات بازیافتی در محدوده و حریم شهر رشت خبر داد و اظهار داشت: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵، شهرداری‌ها می‌بایست از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها هستند، جلوگیری و در صورت نیاز نسبت به پلمب یا تخریب این واحدها اقدام کنند که در همین خصوص ۵۹ کارگاه غیرمجاز خرید و فروش ضایعات بازیافتی در سطح مناطق پنج گانه و حریم شهر رشت شناسایی شده اند.

بشردانش با اشاره به فعالیت‌های غیرمجاز این کارگاه‌ها در سطح و حریم شهر رشت تصریح کرد: بررسی فعالیت این واحدها در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد که اکثر این واحدها اقلام ضایعاتی را جمع آوری و خرید و فروش می کنند و بازیافت به معنای واقعی وجود ندارد.

وی افزود: شمار زیادی از این واحدهای جمع آوری و بازیافت اقدام به دپوی این ضایعات در حریم راه می‌کنند که این اقدام علاوه بر زشت کردن چهره شهر و آلودگی بصری باعث افزایش حیوانات موذی و شیوع بیماریهای واگیردار در سطح شهر می‌شود.

مدیر هماهنگی و نظارت خدمات شهر شهرداری با اشاره به صدور اخطاریه های متعدد به این واحدها تصریح کرد: در طول سال چندین بار اخطاریه های متعددی برای این کارگاه‌ها ارسال و در نهایت چند واحد به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی، ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی و به تبع آن سلامتی شهروندان پلمب شدند.

وی همچنین با اشاره به درخواست سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص بررسی و شناسایی تمامی مراکز خرید و فروش ضایعات به جهت بازیافت در سطح شهر اظهار داشت: در همین راستا و در جهت کنترل اصولی این مراکز و ساماندهی آنها ۵۹ کارگاه غیرمجاز شناسایی و جهت اقدامت بعدی طی نامه ای به سازمان مذکور ارسال گردید.

وی با تاکید براین امر که شروع فعالیت این واحدها در گرو اخذ مجوزهای زیست محیطی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست است، گفت: یکی از مشکلات اصلی در این خصوص فقدان نظارت دستگاه‌های متولی براین امر است که در صورت همکاری و تعامل بین این دستگاه‌ها دیگر شاهد رشد و گسترش قارچ گونه این کارگاه ها نخواهیم بود.

آلودگی صوتی حفاظت از محیط زیست خرید و فروش رشد همکاری و تعامل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر